Bezrobocie, pomoc: Jak urzędy pracy pomagają bezrobotnym?

• Urzędy pracy posiadają szereg narzędzi, które służą pomocy bezrobotnym.
• Środki finansowe oraz wsparcie doradcze i merytoryczne mają przyśpieszyć ich aktywizację zawodową, a w rezultacie znalezienie pracy lub podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bezrobocie, pomoc: Jak urzędy pracy pomagają bezrobotnym?

PODZIEL SIĘ


Autor: Praca.pl/AT

21 cze 2016 15:17


Pomoc przybiera różne formy tak, aby były dostosowane do zróżnicowanych potrzeb, sytuacji i indywidualnych predyspozycji poszukujących pracy.

Pomoc finansowa

Bezrobotnym oferowana jest różnorodna pomoc finansowa, która może znacznie ułatwić początek kariery lub ponowny „start” na rynku pracy. Jedną z najpopularniejszych form są bony: stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie i szkoleniowe.

Od początku funkcjonowania, czyli od maja 2014 roku, w całej Polsce skorzystało z nich ponad 45 tys. młodych ludzi poniżej 30 roku życia. Największą popularnością cieszą się bony stażowe, których przyznano ponad 20 tys. oraz na zasiedlenie – 10,5 tys.

Czytaj też: Urzędy pracy znowu do reformy

Wśród finansowych form wsparcia funkcjonują także m.in.

* dodatek aktywizacyjny dla osoby podejmującej zatrudnienie z własnej inicjatywy w wysokości 50% zasiłku.

* środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej – 4-6 krotność średniego wynagrodzenia.

* refundacja kosztów opieki na dzieckiem do lat 6 oraz niepełnosprawnym – w oparciu o faktycznie poniesione koszty, jednak nie więcej niż 50% zasiłku. Przyznawana jest przez 6 miesięcy lub na okres odbywanego stażu.

Podstawową formą działalności urzędów pracy w całym kraju jest pomoc w poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą (fot.pup.opole.pl) Podstawową formą działalności urzędów pracy w całym kraju jest pomoc w poszukiwaniu pracy w kraju i za granicą (fot.pup.opole.pl)


* zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania – skierowana do osób dojeżdżających do pracy, a w drugim przypadku takich, które podjęły ją w miejscu oddalonym o co najmniej 3 godziny podróży od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Można je uzyskiwać przez 12 miesięcy.

* stypendia na podjętą naukę w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych lub na studiach zaocznych w wysokości to 100 proc. zasiłku dla bezrobotnych oraz na studiach podyplomowych w wysokości 20 proc. zasiłku.

Pomoc merytoryczna

Urzędy oferują nie tylko pieniądze, ale także pomoc logistyczną, które pomoże bezrobotnym odnaleźć się w zmiennych realiach rynku pracy. Mogą oni podnosić swoje umiejętności, co może przełożyć się na poprawę sytuacji zawodowej.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.