Udana modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Realizowany w latach 2010–2015 cykl kursów, szkoleń i staży, przygotowujących do zawodów i pozwalających nabyć nowe umiejętności w Małopolsce, przyniósł efekty nawet większe od oczekiwanych – stwierdza raport NIK.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Udana modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jk

14 gru 2015 10:54


W celu poprawienia sytuacji w szkolnictwie zawodowym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z powiatami oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za oświatę i rynek pracy, a także przedsiębiorcami, opracował i wdrożył spójny i kompleksowy program „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Program przede wszystkim stawiał na zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w specjalistycznych kursach zawodowych oraz rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy.

Miały one na celu zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkół zawodowych. Szczególny nacisk położono na współpracę z przedsiębiorcami, która odbywała się poprzez staże, wizyty zawodoznawcze w zakładach pracy oraz płatne praktyki.

Program promował też nowoczesne metody nauczania, współpracę z krakowskimi uczelniami wyższymi oraz partnerami zagranicznymi.

Program realizowany był od 2010 r., a jego zakończenie zaplanowano na 31 października 2015 r. Wzięły w nim udział wszystkie powiaty i miasta na prawach powiatu w województwie, a także inne podmioty (np. stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe), które prowadziły szkoły zawodowe.

Projektem objęto 279 szkół. Do 31 marca 2015 r. wsparcia udzielono 71 665 uczniom, co stanowiło 64,5 proc. wszystkich uczniów kształcących się w małopolskich szkołach zawodowych od września 2010 r. do marca 2015 r.

Popularność programu wśród uczniów i szkół przerosła oczekiwania. W ramach projektu uczniowie otrzymali 151 549 certyfikatów, uprawnień i zaświadczeń o nabytych umiejętnościach – ponad trzydzieści razy więcej niż zakładane na początku programu 5 tys. – czytamy w raporcie NIK

Spośród wszystkich certyfikatów 28 proc. (42 325) wymagało zdania egzaminu. Z przedsiębiorcami przy wdrażaniu projektów rozwojowych współpracowało 225 szkół, co przy zakładanych na początku 160 oznacza wykonanie wskaźnika w 141 procentach.

W stażach i praktykach uczestniczyło 33 984 uczniów, co przy zakładanych 28 500 stanowi 119 proc. Można przypuszczać, że wskaźnik ten byłby wyższy, gdyż przedsiębiorcy zwracali uwagę na uciążliwości związane z koniecznością wypełniania bardzo dużej liczby dokumentów.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!
NIK

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.