Tauron Wydobycie: Młodzi górnicy uczyli się zawodu w kopalni Janina

W ubiegłym roku na kilkunastu stanowiskach w sztolni zakładu górniczego Janina prowadzone były zajęcia praktyczne nauki zawodu. Ponad 120 uczniów i słuchaczy tygodniowo uczyło się zawodu w wyrobiskach sztolni.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Tauron Wydobycie: Młodzi górnicy uczyli się zawodu w kopalni Janina

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

12 sty 2016 10:22


Wyrobiska sztolni przystosowane zostały do przeprowadzania szkolenia praktycznego oraz egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji złóż oraz technik górnictwa podziemnego, jak również instruktaży, zgodnie z aktualnymi potrzebami zakładu górniczego. Uczniowie zdobywają w sztolni niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności przy wykonywaniu podstawowych czynności i prac, z którymi się spotkają w rzeczywistych warunkach pracy górniczej w wyrobiskach dołowych.

Oprócz zajęć praktycznej nauki zawodu, kilka stanowisk przystosowanych zostało dla potrzeb przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej. W roku 2015 do egzaminów – ocenianych przez egzaminatorów wyznaczonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną – przystąpiło łącznie 87 uczniów.

W ZG Janina wprowadzono także nowe rozwiązania informatyczne, które pozwalają na aktywizację uczestników szkolenia poprzez wykorzystywanie interaktywnych arkuszy. Opracowana została m.in. aplikacja e-sztolnia, którą zainstalowano na tabletach służących do wirtualnych ćwiczeń.

Praca w sztolni

Od kilkunastu lat część sztolni udostępniona jest zwiedzającym. Można tu zobaczyć nie tylko namiastkę pracy górniczej i procesów towarzyszących wydobyciu węgla, ale również pamiątki i eksponaty związane z górnictwem i jego historią, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat były gromadzone i znalazły swoje miejsce w wyrobiskach sztolni. Tradycyjnie, największym zainteresowaniem sztolnia cieszy się w okresie barbórkowym – tylko od 15 listopada do 15 grudnia ubiegłego roku zobaczyło ją ponad 1000 osób.

Istniejące wyrobiska sztolni górniczej powstawały pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku jako baza szkoleniowa dla ówczesnej Zasadniczej Szkoły Górniczej w Libiążu. Drążenie wyrobisk sztolni prowadzone było ręcznie, przy użyciu młotów pneumatycznych oraz częściowo przy użyciu materiałów wybuchowych w skałach naturalnego zbocza zlokalizowanego obok obecnego budynku cechowni ZG Janina.

W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, po kolejnych etapach rozbudowy, ukończono budowę sztolni, która w swym niezmiennym kształcie wyrobisk i komór, przetrwała do dnia dzisiejszego. Zgodnie ze sporządzonym operatem pomiarowym, sumaryczna długość jej wszystkich wyrobisk i pomieszczeń wynosi blisko 640 metrów, a łączna kubatura to 6100 m sześc.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.