Świętokrzyskie: ruszył regionalny projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego

Opracowanie programów nauczania zawodowego w inteligentnych specjalizacjach województwa świętokrzyskiego, doposażenie szkolnych pracowni oraz staże i praktyki uczniowskie u przedsiębiorców, zakłada zainaugurowany w Kielcach regionalny program nowoczesnego kształcenia zawodowego.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Świętokrzyskie: ruszył regionalny projekt wsparcia szkolnictwa zawodowego

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AS

28 lut 2016 14:43


W przedsięwzięciu, zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, bierze udział 28 szkół o profilach zawodowych całego regionu - jedna lub dwie z każdego powiatu. Partnerem przedsięwzięcia są: samorząd Kielc z Centrum Kształcenia Praktycznego, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz - reprezentujący przedsiębiorców - Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie szkolnictwa zawodowego w województwie, w myśl tzw. inteligentnych specjalizacji regionu i dostosowanie edukacji do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Inteligentne specjalizacje regionu to gałęzie gospodarki, w myśl których jest kształtowany rozwój województwa. Określono je m.in. w Regionalnej Strategii Innowacji z 2014 r. Są to: przemysł metalowo-odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, nowoczesne przetwórstwo rolne, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, branża targowo-kongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Jak wyjaśnił dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Grzegorz Orawiec, projekt zakłada praktyczne kształcenie dualne, we współpracy szkół i przedsiębiorców w zawodach związanych z wiodącymi branżami regionu. Będzie w nim uczestniczyło ponad 500 uczniów.

„Obecnie trwa analiza potrzeb edukacyjnych i wspólnie z przedsiębiorcami są układane programy nauczania w tych siedmiu branżach. Mają to być modelowe programy, co jest dużym wzywaniem. Wszyscy wiemy, że przykładowo – w obszarze uzdrowiskowym brakuje osób z konkretnymi kwalifikacjami, np. dietetyków, techników żywienia. I w tym zakresie te programy mają być przygotowane” – wyjaśniał Orawiec.

Przedsiębiorcy będą mogli dokładnie sprecyzować, jakiego kształcenia oczekują - ilu godzin praktyk i na jakich zasadach. Kieleckie Centrum Kształcenia Praktycznego będzie służyło wsparciem merytorycznym dla przedsięwzięcia. Szkoły, poprzez otrzymane w ramach projektu doposażenie pracowni dydaktycznych i warsztatów kształcenia zawodowego, wzbogacą swoją ofertę edukacyjną.

Dla uczniów zaplanowano m. in. staże i praktyki w świętokrzyskich firmach i dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości. Będą mieli też szansę uczestnictwa w krajowych i zagranicznych targach i wystawach branżowych. Nauczyciele zawodu podniosą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach organizowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Wsparciem dla uczestników projektu będzie platforma internetowa, która pozwoli poszerzać wiedzę oraz wymieniać doświadczenia związane z przedsięwzięciem. Realizacja projektu w praktyce - w szkołach i firmach - ma ruszyć po wakacjach. Przedsięwzięcie zaplanowano na 2,5 roku.

Wartość projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – nowoczesny region” to 10 mln zł. 85 proc. tej kwoty to fundusze unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.