Studia mają lepiej przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy

Skuteczniejsze powiązanie studiów z rynkiem pracy i efektywniejsze wydawanie środków na upowszechnianie nauki - takie cele przyświecają rządowym projektom zmian w ustawach: o szkolnictwie wyższym oraz o finansowaniu nauki. Prace nad nimi rozpoczną w tym tygodniu posłowie.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Studia mają lepiej przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

4 lut 2014 14:25


Projekt założeń do nowelizacji dwóch ustaw: o zasadach finansowania nauki oraz Prawo o szkolnictwie wyższym, w listopadzie 2012 r. zaprezentowała ówczesna minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. W grudniu 2013 r. projekty nowelizacji przyjął rząd, a 17 stycznia br. zostały przesłane do Sejmu. W czwartek, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, odbędzie się pierwsze czytanie projektów obu ustaw.

Czytaj też: Oto najpopularniejsze kierunki studiów

W projekcie nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce otworzyć drogę na studia osobom dojrzałym. Uczelnie będą mogły zaliczyć na poczet studiów ich wiedzę i umiejętności zdobyte w pracy zawodowej, na kursach czy szkoleniach. Z tego rozwiązania mają skorzystać osoby z minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym i świadectwem dojrzałości - w przypadku ubiegania się o studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie albo tytuł zawodowy licencjata (inżyniera). Osoby z 3-letnim doświadczeniem po ukończeniu studiów pierwszego stopnia będą mogły ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Według nowych zapisów system szkolnictwa wyższego ma składać się z dwóch podstawowych typów uczelni: zawodowych - kształcących praktycznie i przygotowujących absolwentów do rynku pracy, oraz akademickich. Nowe przepisy wprowadzą zasadę, że tylko podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), która ma prawo do nadawania stopni naukowych, będzie mogła prowadzić kształcenie na kierunkach o profilu ogólnoakademickim, jak i praktycznym. Uczelnie nieposiadające takich uprawnień będą mogły prowadzić wyłącznie studia o profilu praktycznym.

MNiSW proponuje też "uwłaszczenie naukowców". Oznacza to, że pracownikom, doktorantom i studentom uczelni będą przysługiwały prawa własności intelektualnej do wyników przeprowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. W przypadku ich komercjalizacji uczelnia miałaby otrzymywać 25 lub 30 proc. dochodów uzyskanych przez dokonującego komercjalizacji pracownika czy studenta. Analogiczne przepisy dotyczyć będą też instytutów badawczych.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Obserwator 2014-02-04 14:41:38

Trzeba najpierw zlikwidować habilitacje, doktorów wysłac do pracy w przemysle, a aktualnie powoli zatrudniać na uczelniach prawdziwych specjalistów mających realne osiagniecia w przemyśle, bo tak to mamy gwiazdy, które wszystko znaja z...internetu i przyczynkowych prac, które sami dla siebie wuymyślaja i oceniaja..