Sejm przyjął konwencję dotyczącą załóg statków rybackich. Będą zmiany w szkoleniach

Równe szanse w sektorze rybołówstwa oraz wsparcie kształcenia zawodowego - to cel międzynarodowej konwencji o wymaganiach m.in. w zakresie wyszkolenia dla załóg statków rybackich. W czwartek (5 marca) Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji konwencji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Sejm przyjął konwencję dotyczącą załóg statków rybackich. Będą zmiany w szkoleniach

PODZIEL SIĘ


Autor: /PAP

5 mar 2015 11:35


Za przyjęciem ustawy głosowało 289 posłów, przeciwko - 2, a 143 posłów wstrzymało się od głosu.

Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht dla załóg statków rybackich, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1995 r. weszła w życie 29 września 2012 roku. Jest ona pierwszym wiążącym rozwiązaniem prawnym, ustanawiającym na poziomie globalnym jednolite standardy wyszkolenia oraz certyfikacji załóg statków rybackich o długości powyżej 24 metrów oraz o mocy napędu głównego, co najmniej 250 kW.

Przepisy dotyczące szkoleń i wydawania świadectw dotyczą szyprów, oficerów, oficerów mechaników oraz radiooperatorów. Dokument określa minimalne wymagania, których państwa zobowiązują się przestrzegać. Zgodnie z nimi członkowie załóg muszą mieć podstawową wiedzę w określonych dziedzinach oraz odbywać praktykę na statku rybackim w określonym minimalnym wymiarze czasu.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do ustawy o ratyfikacji konwencji, kandydaci do zajmowania stanowisk na statkach rybackich, oprócz zmian w treściach programów szkoleń, nie odczują różnicy w sposobie ubiegania się o dokumenty kwalifikacyjne. "W celu uzyskania dyplomu w dalszym ciągu będą musieli wykazać się odbyciem odpowiedniego szkolenia oraz wymaganym stażem pływania na statku rybackim. Możliwość uzyskania kwalifikacji rybackich o zasięgu międzynarodowym w oparciu o nowoczesne programy szkoleń będzie miała pozytywny wpływ zarówno na funkcjonowanie morskich jednostek edukacyjnych, jak i na poprawę bezpieczeństwa, a także na poprawę konkurencyjności polskich rybaków na międzynarodowym rynku pracy" - podkreślono w uzasadnieniu.

Dodano, że postanowienia konwencji już zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego w trzech rozporządzeniach. Wskazane rozporządzenia w stosunku do poprzednio obowiązującego stanu prawnego wprowadziły odpowiednie modyfikacje, które umożliwiają załogom statków rybackich odbywanie szkoleń, zdawanie egzaminów oraz otrzymywanie dyplomów zgodnych z postanowieniami konwencji. "W związku z powyższym ratyfikacja konwencji nie spowoduje obecnie konieczności wprowadzania zmian w polskim porządku prawnym, co dzisiaj pragnę szczególnie podkreślić" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.