Patrycja Klarecka, PARP: Do końca roku zacznie działać 7 sektorowych Rad ds. Kompetencji

- Sektorowa Rada ds. Kompetencji to miejsce, gdzie styka się ze sobą biznes i edukacja. Instytucje edukacyjne, szkoły i uczelnie, które mają wpływ na kształtowanie kompetencji pracowników nawiązują dialog z przedstawicielami pracodawców - mówi Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Patrycja Klarecka, PARP: Do końca roku zacznie działać 7 sektorowych Rad ds. Kompetencji

PODZIEL SIĘ


Autor: Justyna Koc

9 cze 2017 7:06


• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców. Wspiera proces kształcenia kadr. W tym celu animuje powstanie Sektorowych Rad ds. kompetencji.

• Do tej pory podpisano umowy na realizację sześciu Rad w sektorach: budowlanym, finansowym, IT, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów oraz turystycznym.

• W II połowie 2017 roku PARP planuje powołanie Rady w sektorze automotive.

****

Z badania Smart Industry wynika, że 93 proc. firm widzi potrzebę włączania się w proces kształcenia kadr. PARP wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom, pomagając w utworzeniu Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Patrycja Klarecka, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: - Oczekiwania szefów firm odnośnie poprawy systemu kształcenia kadr są wyrażane nie tylko w tym badaniu. To są stałe postulaty, które od lat odnotowujemy w naszym PARP-owskim badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego. Także w realizowanym przez nas niedawno badaniu nt. innowacyjności, szefowie firm oceniali, że dysponują odpowiednimi zasobami do inwestycji, niemniej chcieliby poprawić kompetencje pracowników do rozwijania innowacji. Dlatego właśnie w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju podkreśla się konieczność zreformowania kształcenia uczniów i pracowników oraz ścisłego połączenia go z rynkiem pracy. Analiza ministra rozwoju prowadzi do wniosku, że wzrost wymagań odnośnie kwalifikacji będzie na wszystkich poziomach zatrudnienia, zwłaszcza w przemyśle.

W odpowiedzi na te wyzwania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości animuje powstanie tzw. Sektorowych Rad ds. Kompetencji. To platformy współpracy, gdzie przedsiębiorcy i organizacje przedsiębiorców, będą spotykać się z przedstawicielami edukacji i nauki oraz instytucji pracodawców. Celem tej współpracy ma być wspólne określanie potrzeb przedsiębiorstw w stosunku do kwalifikacji zawodowych, rekomendowanie rozwiązań legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji. Rady będą także odpowiedzialne za przekazywanie informacji na temat zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy czy partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze, co powinno m.in. przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Tylko PR 2017-07-06 00:57:00

Jaki oprócz czystego PR-u jest cel takich działań?