MEN: Blisko 500 tys. uczniów może otrzymać stypendia

• Uczniowie mogą korzystać z różnorodnych form wsparcia, m.in. ze świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.
• Na realizację stypendiów socjalnych do końca roku przeznaczono z budżetu państwa kwotę ok. 404 mln zł na pomoc dla blisko 500 tys. uczniów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

MEN: Blisko 500 tys. uczniów może otrzymać stypendia

PODZIEL SIĘ


Autor: Parlamentarny.pl (bad)/AT

30 sie 2016 10:40


Od 1 listopada 2015 r. wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne. Może być ono wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym. Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosił 514 zł netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Przy wydawaniu decyzji dotyczącej stypendium należy zatem dokładnie badać spełnienie bądź niespełnienie kryteriów przyznania pomocy. Na tej podstawie gmina może przyznać pomoc lub odmówić jej udzielenia. Rada gminy nie ma natomiast uprawnienia do modyfikowania tych warunków lub ustalania własnych w taki sposób, aby umożliwić arbitralne decydowanie o przyznaniu bądź nieprzyznaniu świadczenia.

Cały artykuł czytaj tutaj.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.