Matury 2016: Język polski i pytania o miłość za nami. Co dalej?

• W środę (4 maja) ponad 280 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników przystąpiło do egzaminów maturalnych, które zakończą się 27 maja.
• W pierwszym dniu matur, abiturienci pisali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym - obowiązkowym dla wszystkich.
• W ubiegłym roku maturę zdało 82 proc. uczniów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Matury 2016: Język polski i pytania o miłość za nami. Co dalej?

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/jm

4 maj 2016 15:41


W środę (4 maja) maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym, podczas którego musieli napisać m.in. wypracowanie. Do wyboru meli dwa tematy. Jeden z nich brzmiał: "Czy warto kochać, jeśli miłość może być źródłem cierpienia? Rozważ problem i uzasadnij swoje stanowisko, odwołując się do fragmentu "Dziadów cz. IV" Adama Mickiewicza i do innych tekstów kultury. Cytowany fragment to rozmowa księdza z Pustelnikiem, który zaczyna się słów: "Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy/ I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy".

Drugi temat brzmiał: "Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij". Chodziło o cytowany w arkuszu wiersz "Dałem słowo" Zbigniewa Herberta. Ponadto podczas egzaminu na poziomie podstawowym maturzyści musieli rozwiązać 12 zadań. Na całość - rozwiązanie zadań i napisanie wypracowania mieli maksymalnie 170 minut.

Matury potrwają do 27 maja

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 24 maja; ustnych – od 4 do 27 maja. Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę i język obcy. Obowiązkowe są egzaminy z tych przedmiotów tylko na poziomie podstawowym.

Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym; egzaminy na tym poziomie traktowane są jak egzaminy z przedmiotów do wyboru.

Zdający muszą obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru. Zdawany jest on tylko na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do czterech egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Angielski, geografia i matma na topie

Jeśli chodzi o egzaminy pisemne zdawane na poziomie rozszerzonym, najczęściej wybierane przez tegorocznych maturzystów przedmioty to język angielski, geografia, matematyka i biologia – wynika z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Język angielski na poziomie rozszerzonym chce zdawać ponad 131 tys. absolwentów, czyli 51,6 proc. Geografię ponad 79 tys. maturzystów, czyli 31,1 proc. Matematykę – ponad 74,5 tys., czyli 29,3 proc. Na czwartym miejscu znalazła się biologia – 54,5 tys. abiturientów, czyli 21,5 proc.

Poprawki jesienią

Aby zdać maturę trzeba z wszystkich obowiązkowych egzaminów uzyskać co najmniej 30 proc. możliwych punktów. Maturzysta, który nie zda z jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki jesienią. Egzaminy zakończą się 27 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 23 sierpnia, a poprawkowe ustne w dniach 24-26 sierpnia. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane12 września.

W ubiegłym roku maturę zdało 82 proc. uczniów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.