Małgorzata Marcińska, MPiPS: 60 proc. uczniów szkół zawodowych łączy naukę zawodu z pracą

Choć w polskim systemie prawnym nie ma zdefiniowanego pojęcia "kształcenie dualne" to obowiązujące przepisy umożliwiają realizowanie takiego kształcenia, rozumianego jako połączenie uczenia się zawodu z wykonywaniem pracy.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Małgorzata Marcińska, MPiPS: 60 proc. uczniów szkół zawodowych łączy naukę zawodu z pracą

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP/AT

9 kwi 2015 14:14


60 proc. młodych ludzi uzyskujących kwalifikacje na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i 70 proc. uczących się u rzemieślników łączy naukę zawodu z wykonywaniem pracy u pracodawców - poinformowała wiceminister pracy Małgorzata Marcińska.

Odpowiadała ona na pytania posłów PO Jacka Brzezinki i Krzysztofa Gadowskiego dotyczące dualnego systemu kształcenia zawodowego, w tym wsparcia finansowego jego rozwoju z Funduszu Pracy i ze środków Unii Europejskiej.

Marcińska zaznaczyła, że choć w polskim systemie prawnym nie ma zdefiniowanego pojęcia "kształcenie dualne" to obowiązujące przepisy umożliwiają realizowanie takiego kształcenia, rozumianego jako połączenie uczenia się zawodu z wykonywaniem pracy. "Jest to nawet dominująca forma zdobywania wykształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, w szczególności w zawodach rzemieślniczych" - wskazała.

Czytaj też: Szkoły zawodowe i technika: Czy kształcenie się opłaca?

Wyjaśniła, że program nauczania i organizacji nauki w systemie dualnym oraz zasady i warunki zatrudniania, wynagradzania młodocianych regulowane są w ustawach: o systemie oświaty, o rzemiośle, o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz w Kodeksie pracy.

Zgodnie z tymi przepisami młody człowiek po ukończeniu gimnazjum podpisuje z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nauka praktyczna odbywa się u pracodawcy, a kształcenie teoretyczne najczęściej w szkole, ale także na kursach lub też u pracodawcy. Uzyskanie pełnych kwalifikacji zawodowych trwa trzy lata, możliwe jest też krótsze przyuczenie do konkretnej pracy.

Marcińska zaznaczyła, ze kształcenie pracowników młodocianych jest wspierane ze środków Funduszu Pracy w dwojaki sposób. Po pierwsze: pracodawca może otrzymać refundacje wypłaconych młodocianym wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Organizacją refundacji i wynagrodzeń młodocianych zajmują się ochotnicze hufce pracy. Refundacja odbywa się w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Ich listę corocznie ustala samorząd województwa po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. W 2014 r. z Funduszu Pracy zrefundowano wynagrodzenia dla ponad 118 tys. młodych osób uczących się w systemie dualnym; na ten cel wydatkowano około 213 mln zł, a w 2015 r. planowane jest wydanie 222 mln zł.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.