Lewiatan: Młodzi na rynku pracy. Jak im pomóc?

Aby unijne pieniądze przeznaczane dla ludzi młodych zostały dobrze wykorzystane konieczna jest ścisła współpraca instytucji realizujących projekty z pracodawcami i odpowiednie przygotowanie kandydatów.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Lewiatan: Młodzi na rynku pracy. Jak im pomóc?

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

9 mar 2015 18:53


Szerokim strumieniem płynie wsparcie unijne dla ludzi młodych - 1,76 mld euro unijnego wsparcia przewidziano w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na zwiększenie możliwości zatrudnienia osób między 15. a 29. rokiem życia, które nie pracują oraz nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu, czyli tzw. NEET.

Obowiązkowym elementem wsparcia będzie identyfikacja potrzeb osób młodych oraz pomoc w wyborze zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, a także pomoc w ich uzupełnieniu. Osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji będą mogły do niego wrócić i uzyskać dofinansowanie kontynuacji nauki lub zdania egzaminów potwierdzających określone kwalifikacje.

W tym zakresie, już od 2014 r. projekty realizują ochotnicze hufce pracy. Szczególnie istotne jest także wsparcie w zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców. Uczestnicy projektów - zgodnie z potrzebami - nabędą lub uzupełnią doświadczenie zawodowe, a także będą mieli możliwość odbycia wysokiej jakości staży i praktyk. Temu celowi ma także służyć wsparcie zatrudniania ludzi młodych u przedsiębiorców.

Jaką zachętę dla pracodawców proponuje program? Wsparcie obejmie subsydiowanie zatrudnienia, a także wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy. Na wsparcie mogą także liczyć osoby, które dotychczas miały kłopot ze znalezieniem zatrudnienia w danej branży, sektorze czy miejscu zamieszkania.

Czytaj też: Nestlé chce zatrudnić 20 tys. Europejczyków do końca 2016 r.

Premiowana będzie mobilność międzysektorowa i geograficzna poprzez organizację staży i praktyk, ale także dofinansowanie kosztów dojazdu do pracy lub przeprowadzki. Dla najbardziej przedsiębiorczych przewidziano pomoc w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Szczególny priorytet będą miały osoby z niepełnosprawnościami - te mogą liczyć na pomoc asystenta, a także doposażenie miejsca pracy.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

1 komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.

Agnieszka Aga 2015-04-11 21:25:40

Pomóc najwięcej możemy sobie my sami-młodzi, polecam przeczytać raport na ten temat: isivi.pl/a/raport-2015