Legnicka SSE oraz Wałbrzyska SSE "Invest-Park" będą współpracowały z uczelniami

Dwie dolnośląskie strefy ekonomiczne Legnicka SSE oraz Wałbrzyska SSE "Invest-Park" podpisały porozumienie o współpracy z uczelniami, które tworzą Instytut Autostrada Technologii i Innowacji. Partnerzy chcą rozwijać innowacje w branży motoryzacyjnej.

REKLAMA


Puls HR Puls HR

Legnicka SSE oraz Wałbrzyska SSE "Invest-Park" będą współpracowały z uczelniami

PODZIEL SIĘ


Autor: PAP

27 lut 2015 12:47


Główne założenia porozumienia to: wymiana wiedzy na temat potencjału badawczo-rozwojowego, analiza zasobów produkcyjnych, poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych, pozyskiwanie środków na realizację wspólnych projektów oraz nawiązanie kontaktów naukowo-biznesowych między firmami strefowymi z Legnickiej SSE oraz Wałbrzyskiej SSE "Invest-Park" a uczelniami skupionymi w Instytucie Autostrada Technologii i Innowacji.

Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik powiedziała, że takie porozumienie to instrument do unowocześnienia polskiej gospodarki. "Były zarzuty, że firmy ze stref korzystają z pomocy polskiego rządu, ale nie uczestniczą w życiu gospodarczym, ponieważ przywożą gotowe rozwiązania. Dzięki tej współpracy to się zmieni" - dodała wiceminister.

Zdaniem rektora Politechniki Wrocławskiej Tadeusza Więckowskiego, w firmach brakuje przede wszystkim badań innowacyjnych na etapie prototypowym. "Ten wstępny okres badań są w stanie zapewnić uczelnie. Dzięki tej współpracy będziemy mogli skuteczniej wykorzystać fundusze europejskie" - dodał rektor.

Podpisanie porozumienia o współpracy odbyło się w trakcie spotkania partnerów Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, który powstał w 2014 r. na terenie Legnickiej SSE.

Politechnika Wrocławska i Akademia Górniczo-Hutnicza są liderami Instytutu Autostrada Technologii i Innowacji, który został powołany w lipcu 2014 r. W ramach Instytutu kilkudziesięciu partnerów, w tym uczelnie, instytuty i przedsiębiorstwa zobowiązały się współpracować, pozyskiwać razem środki unijne i realizować inwestycje gospodarcze. Dzięki powołaniu Instytutu, środowiska naukowe i przemysł połączyły siły na rzecz budowy tzw. centrów kompetencji. Wspólnie chcą pracować nad rozwojem regionalnych inteligentnych specjalizacji oraz rozwiązywać konkretne problemy techniczne i technologiczne w ściśle wyspecjalizowanych zespołach.

Działania IATI skupione są wokół wybranych obszarów tematycznych, związanych m.in. z energetyką, transportem, bezpieczeństwem (w tym przemysłowym i militarnym), wydobyciem i przetwarzaniem surowców oraz technikami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Zakres prac IATI jest zgodny z polami badawczymi, które definiuje projekt Ministerstwa Gospodarki "Foresight technologiczny przemysłu - InSight2030".

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.