Kontrowersje wokół finansowania edukacji cudzoziemców

W projekcie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego znalazł się przepis, który może umożliwić niektórym uczelniom publicznym finansowanie edukacji cudzoziemców z dotacji budżetu państwa.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Kontrowersje wokół finansowania edukacji cudzoziemców

PODZIEL SIĘ


Autor: jk

5 lip 2015 13:01


- Sam projekt rozporządzenia nie budzi istotnych zastrzeżeń od strony formalnej, w tym zgodności z ustawą. Należy jednak zwrócić uwagę na kontrowersyjną propozycję dotyczącą ponoszenia przez cudzoziemców opłat za studia, studia doktoranckie i szkolenia oraz uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w uczelniach publicznych - mówi Anna Kapłon, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Cudzoziemcy na polskich uczelniach

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), poza przypadkami wymienionymi w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy, cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w uczelniach publicznych:

- jako stypendyści strony polskiej,

- na zasadach odpłatności,

- bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,

- jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

- jako stypendyści uczelni.

Czytaj też: Na polskich uczelniach studiuje ponad 46 tys. cudzoziemców. Wciąż mało z Chin i Korei Południowej

Zasadą jest (poza przypadkami wymienionymi w ustawie, w tym także w art. 43 ust. 4 pkt 1 i 3-5), że cudzoziemcy podejmują i odbywają kształcenie w uczelniach publicznych na zasadach pełnej odpłatności za studia i inne formy kształcenia ponieważ zgodnie z ustawą (art. 44 ust. 1 pkt. 4 ustawy) muszą one uwzględniać planowane koszty kształcenia, a z drugiej strony żadna z dotacji otrzymywanych przez uczelnie publiczne nie może być przeznaczona na kształcenie tej grupy cudzoziemców.

Czytaj też: Lewiatan: Możliwość pracy dla niektórych cudzoziemców bez zezwolenia to trafiony pomysł

Prawnie wykluczona jest więc możliwość dofinansowania studiów cudzoziemców nie wymienionych w art. 43 ust. 2, 5 i 5a ustawy ze środków dotacji budżetu państwa przeznaczonych na dydaktykę, w tym zwłaszcza z dotacji podstawowej.

Nieprecyzyjne regulacje rozporządzenia

Z podobnego założenia wychodzi projekt rozporządzenia. Stanowi on bowiem, że wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców płacących za studia i inne formy kształcenia wymienione w rozporządzeniu „nie może być niższa niż planowane koszty kształcenia".

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.