Konstytucję dla Nauki. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera reformę Gowina

W styczniu Jarosław Gowin przedstawił projekt reformy szkolnictwa wyższego i nauki po konsultacjach. Związek Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ocenił projekt jako „początek pozytywnych i wyczekiwanych zmian”.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Konstytucję dla Nauki. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców popiera reformę Gowina

PODZIEL SIĘ


Autor: JP

1 mar 2018 9:55


- Wszelkie próby dokonania całościowej i kompleksowej reformy systemu kształcenia wyższego w Polsce, zasługują, zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, na całkowite poparcie. Wierzymy, że jednym z podstawowych warunków dalszego dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki, jest wysoki poziom szkolnictwa wyższego. Dlatego też, popieramy przedstawiony projekt ustawy - tak ocenia planowaną Konstytucję dla Nauki Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Związek szczególnie docenia szerokie konsultacje społeczne i propozycje współpracy nauki z biznesem.

Czytaj też: Nie możemy pozwolić, by polskie elity wyjeżdżały za granice

- Na uwagę zasługuje choćby propozycja wprowadzenia Rad Uczelni. Ponad połowę jej składu stanowić mają przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. [...] Rada ma być głównie organem o charakterze nadzorczym, jednak przyznano jej kilka kompetencji jak uchwalanie strategii uczelni, za pomocą których dysponowałaby pewną sprawczością i miała realny wpływ na kierunek rozwoju placówki dydaktycznej - czytamy.

Przedsiębiorcy cieszą się także z propozycji podnoszących znaczenie praktyki.

- W kierunku zacieśniania współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców zmierzają również inne propozycje zawarte w projekcie, m.in. postulat, by na stanowisku profesora zatrudniony mógł być pracownik naukowy z tytułem doktorskim i z dużym doświadczeniem zawodowym. W istotnym stopniu może to wpłynąć na liczbę dydaktyków z praktycznym doświadczeniem, taki sam efekt osiągnąć może zniesienie minimów kadrowych - pisze ZPP.

W opinii Związku projekt uwzględnia dużą część ich postulatów, w tym mechanizmy współpracy pomiędzy biznesem a szkołami wyższymi, wprowadzanie praktyków na uczelnie, a także większy nacisk na praktyczny aspekt kształcenia.

- Oczywiście, przedstawiony projekt ustawy nie powinien być ostatnim krokiem w doskonaleniu jakości polskich uczelni wyższych - ustawodawca powinien rozważyć również możliwość modyfikację ścieżek uzyskiwania licencji i uprawnień do wykonywania zawodu w taki sposób, by mogło to odbywać się w ramach kształcenia na uczelni, a nie poza nią. Pozostaje mieć nadzieję, że w przygotowaniu są kolejne projekty, które miałyby szansę głębiej wpłynąć na poziom kształcenia wyższego w Polsce - podsumowują przedsiębiorcy.

Reformy nauki i szkolnictwa wyższego dotyczą systemowych zmian w sposobie działania i finansowania szkolnictwa wyższego. Przemodelowany ma zostać m.in. ustrój uczelni i model kariery akademickiej. Zmienić się ma też tryb uzyskiwania doktoratu. Możliwości uczelni w większym stopniu zależeć będą od tego, jak wypadną one w ewaluacji. MNiSW chce by ustawa weszła w życie 1 października 2018 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.