Komu się przydaje umiejętność zarządzania ludźmi?

Zaskakujące wyniki badania Głównego Urzędu Statystycznego. Umiejętności zarządzania firmą, ludźmi i projektami uchodzą za najmniej przydatne w dorosłym życiu.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Komu się przydaje umiejętność zarządzania ludźmi?

PODZIEL SIĘ


Autor: GK

4 cze 2013 8:03


Wśród umiejętności i wiedzy zdobytej dzięki kształceniu formalnemu jako przydatne w późniejszym życiu najczęściej respondenci wskazywali umiejętność współpracy w grupie - 25,1 proc., wiedzę teoretyczną z dziedziny zawodowej - 19,3 proc. oraz wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe - 16,6 proc.

Tak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wybory do ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków". Jako najmniej przydatne w późniejszym życiu uznano umiejętności zarządzania na przykład firmą, ludźmi i projektami - 1,2 proc.

Osoby, które ukończyły zasadnicze szkoły zawodowe uznały za najbardziej przydatną wiedzę teoretyczną z dziedziny zawodowej - 34,7 proc. oraz wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe - 33,1 proc.

Wśród umiejętności i wiedzy zdobytej w szkołach średnich i policealnych, osoby badane najczęściej wskazywały na wiedzę teoretyczną z dziedziny zawodowej - 22,6 proc., umiejętność współpracy w grupie - 20,0 proc. oraz wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe - 18,5 proc.

Osoby posiadające wykształcenie wyższe wskazywały wiedzę teoretyczną z dziedziny zawodowej oraz wiedzę praktyczną i kompetencje zawodowe jako najbardziej przydatne w późniejszym życiu, odpowiednio - 29,3 proc. i 24,5 proc.

Język obcy - kto ma certyfikat

Wśród deklarujących znajomość przynajmniej jednego języka obcego, najbardziej popularnymi językami były angielski - 37,5 proc., rosyjski - 36,2 proc. oraz niemiecki - 19,7 proc.

Osoby mieszkające w miastach najczęściej wskazywały na znajomość języka angielskiego - 40,4 proc., podczas gdy odsetek ten dla mieszkańców wsi wyniósł 30,9 proc.

Wśród mieszkańców wsi najwięcej osób potrafiło posługiwać się językiem rosyjskim - 44,5 proc., a w miastach odsetek ten wyniósł 32,6 proc. W przypadku języka niemieckiego wartości te były zbliżone i wyniosły w miastach 19,4 proc., na wsi 20,5 proc.

Przeważająca liczba osób znających język obcy deklarowała jego znajomość na poziomie podstawowym - 62,4 proc. Największy odsetek osób deklarujących podstawową znajomość języków dotyczył: rosyjskiego - 77,7 proc., niemieckiego - 65,6 proc. i francuskiego - 64,7 proc.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.