Gwarancje dla młodzieży: Miliony na aktywizację wykluczonych z rynku pracy

Blisko 53 mln zł będą przeznaczone na aktywizację zawodową młodych ludzi w ramach dwóch projektów programu „Gwarancje dla młodzieży”.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Gwarancje dla młodzieży: Miliony na aktywizację wykluczonych z rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: MN

6 gru 2017 14:46


• Oba projekty, które rozpoczęły Ochotnicze Hufce Pracy, potrwają do 31 sierpnia 2018 roku i realizowane będą na terenie całego kraju.

• Skierowane są przede wszystkim do bezrobotnych i niewykształconych osób w wieku 18-24 lat.

• W ramach zajęć odbędą się np. zajęcia z psychologami, ale też ze stylistami, którzy doradzą, jak ubrać się na rozmowę o pracę.

Projekty „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” i „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” skierowane są do osób, które spełniają łącznie trzy warunki: nie pracują (są bezrobotni lub bierni zawodowo i niezarejestrowani w urzędach pracy), nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkolą się (nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Na realizację projektu nieodpłatne wsparcie otrzyma 2800 osób, w tym 1680 kobiet i 1120 mężczyzn w wieku 18-24 lat. Pierwszeństwo w udziale w projektach mają osoby z niepełnosprawnościami, jak również znajdujące się z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, w szczególności osoby wywodzące się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań młodych ludzi doradcy ustalają Indywidualne Plany Działania, które gwarantują otrzymanie pełnej oferty wsparcia, obejmując wszystkie formy pomocy zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Czytaj też: Mało wykwalifikowanych pracowników? Rozwiązanie jest, brakuje dobrej woli

Na młodzież czekają również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, treningi z psychologami oraz liczne kursy w zależności od stwierdzonych potrzeb między innymi: językowe, z zakresu programów komputerowych, na prawo jazdy kat. B.

W ramach warsztatu organizowane są również warsztaty kreowania wizerunku prowadzone przez stylistów, którzy doradzą w jaki sposób ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną, jaką fryzurę wybrać, a w przypadku kobiet – na jaki zdecydować się makijaż.

Ostatni etap projektu stanowią trzymiesięczne staże zawodowe, za które osoby biorące udział otrzymają stypendia. Na zakończenie OHP pomogą znaleźć zatrudnienie uczestnikom projektów.

Łączna kwota dofinansowania wyniesie 52 829 683,28 zł. Projekty będą realizowane do końca sierpnia 2018 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.