Dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy

27 listopada w Białymstoku odbędzie się spotkanie w ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych, których celem jest zebranie opinii na temat potrzeb i innowacyjnych rozwiązań w sferze edukacji.
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Dostosować kształcenie do potrzeb rynku pracy

PODZIEL SIĘ


Autor: AT

18 lis 2013 10:38


Kolejne spotkanie z cyklu ogólnopolskich debat zatytułowanych „Cyfrowa edukacja jako narzędzie rozwoju i aktywizacji społeczeństwa” koordynowanych przez Fundację Innowacyjna Edukacja na szczeblu regionalnym będzie miało miejsce 27 listopada w sali konferencyjnej Centrum Konferencyjnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Mickiewicza 3 w Białymstoku.

Czytaj też: Gigantyczna liczba młodych bezrobotnych

Celem konsultacji jest zebranie opinii przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjalnych, instytucji współpracujących oraz jednostek samorządu terytorialnego, na temat rzeczywistych potrzeb szkół w kontekście ich rozwoju w ciągu najbliższych lat. Tłem konsultacji jest aktywizacja zawodowa, a więc również wyłonienie takich rozwiązań, które w przyszłości umożliwią pełne odnalezienie się młodych obywateli na rynku pracy.

„Rola i zaangażowanie szkół w proces kształtowania społeczeństwa obywatelskiego jest szczególnie istotna i trzeba je traktować z najwyższą troską i uwagą. Rozwiązania i możliwości zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych jako uzupełnienia podstawy programowej pozwolą nie tylko pogłębiać wiedzę dzieci i młodzieży, ale również wspierać je w rozwoju. Dlatego tak ważny jest etos szkoły, w której kształtują się pierwsze poglądy i ambicje, od których często zależy przyszłość dzieci, niezależnie od zamożności ich rodziców i opiekunów” – powiedziała Agata Tyszkiewicz, Fundacja Innowacyjna Edukacja.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organy prowadzące szkoły oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.

Konsultacje mają na celu przedstawienie dobrych praktyk i rozwiązań w zastosowaniu technologii komunikacyjno-informatycznych w edukacji na świecie i w Polsce oraz przeprowadzenie dyskusji i zebranie wniosków na poziomie lokalnym.

Podczas konsultacji zostaną poruszone m.in. takie kwestie, jak prezentacja istoty inwestycji w edukację w kontekście społeczno-ekonomicznym, innowacyjnych rozwiązań w zastosowaniu technologii komunikacyjno-informatycznych na terenie województwa podlaskiego, a także przykłady dobrych i złych rozwiązań na świecie, z których należy wyciągnąć wnioski w kontekście przyszłych inwestycji w edukację w Polsce.

Będzie to kolejna z cyklu debat, które zostaną przeprowadzone w 16 regionach Polski. W listopadzie zostanie przeprowadzona debata w Olsztynie (28 listopada, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki). Konsultacje będą kontynuowane w kolejnych regionach Polski w 2014 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.