Bezcenne zalety na rynku pracy przyszłości

Czy aktywni zawodowo pracownicy powinni zmieniać profil swoich umiejętności, by w najbliższym czasie byli lepiej dostosowani do zmieniającego się rynku pracy?
REKLAMA


Puls HR Puls HR

Bezcenne zalety na rynku pracy przyszłości

PODZIEL SIĘ


Autor: GK

15 maj 2013 8:00


Na to między innymi pytanie stara się odpowiedzieć The Institute for the Future w swoim raporcie „Umiejętności zawodowe przyszłości - 2020".

Badanie, które jest podstawą raportu, w 2011 r. prowadzili badacze IFTF i Uniwersytetu Phenix. Raport wskazuje sześć głównych czynników wpływających na rozwój społeczeństwa w najbliższych latach.

Nowe umiejętności medialne

Jednym z nich jest globalne wydłużenie długości życia, które zmienia zarówno sposoby nauczania, jak i perspektywę kariery zawodowej. Kolejnym - wypychająca ludzi z wykonywania pamięciowych i powtarzalnych zadań - automatyzacja miejsc pracy.

Nie należy pomijać też istotnego wzrostu znaczenia różnych czujników i mocy obliczeniowej, które zmieniają świat w programowalny system.

Dodatkowo - jak przypominają autorzy - współczesne narzędzia komunikacji wymagają nowych umiejętności medialnych wykraczających poza tekst.

Jednocześnie technologie społecznościowe prowadzą do powstawania nowych form produkcji i tworzenia wartości. Nie należy też lekceważyć wzrostu znaczenia globalnych współzależności promujących różnorodność i umiejętności adaptacyjne jako podstawę działań wszelkich organizacji.

Rozważania na temat tych trendów dotykają zarówno tradycyjnej gospodarki, jak i powstających przemysłów. Umiejętne dostosowanie się do nich może wpłynąć w najbliższej przyszłości na zaangażowanie i pracę wykonywaną przez ludzi.

Bezcenne umiejętności miękkie

W tym świetle zdecydowanie, według autorów raportu, na znaczeniu zyskają umiejętności miękkie, które do tej pory zdają się być niedoceniane.

Zdolności te stanowią matrycę łączącą w sobie wiele wymiarów. Według autorów opracowania powinno się m.in. zwrócić szczególną uwagę w najbliższych planach rozwoju kadry na znajdowanie głębszego sensu zjawisk zachodzących w gospodarce i rzeczywistości społecznej oraz współodczuwanie pozwalające zrozumieć otoczenie.

Ważna też będzie umiejętność w myśleniu i znajdowaniu rozwiązań, które wykraczają poza wyuczone schematy.

Kolejnymi czynnikami są według ekspertów m.in. zdolność pracy i współpracy w różnych paradygmatach kulturowych oraz łatwość składania ogromnych ilości danych w spójne koncepcje.

CZYTAJ DALEJ »
Podobał się artykuł? Podziel się!

REKLAMA

Nie ma jeszcze komentarzy. Kliknij aby dodać komentarz.