Work Service i Gi do trzech razy sztuka?


Adam Sofuł - 31 lip 2020 21:13


W piątek 31 lipca upływał termin sfinalizowania umowy inwestycyjnej na mocy której Gi International w zamian za inwestycje przejąłby kontrolę nad Work Service. W piątek wieczorem polska spółka poinformowała o podpisaniu aneksu przesuwającego ten termin na 14 sierpnia.

W piątek Work Service oraz inwestor zawarli aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej, na mocy którego termin końcowy ziszczenia się wszystkich Warunków Zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej (…) oraz termin końcowy przeprowadzenia zamknięcia transakcji z Inwestorem został przedłużony do dnia 14 sierpnia 2020 roku czytamy w piątkowym komunikacie Work Service.

Zobacz też: Co dalej z Work Service? Czas ucieka nieubłaganie

To kolejne przedłużenie obowiązywania umowy inwestycyjnej. Pierwotnie miała obowiązywać do końca czerwca 2020 r.

Zobacz też: Work Service coraz bliżej przejęcia

Podpisanie aneksu z inwestorem poprzedziło porozumienie z bankami kredytującymi spółkę, które poprzednio wyraziły zgodę na wypłatę finansowania pomostowego nie później niż do 31 lipca. Uregulowanie stosunków z bankami jest jednym z tzw. warunków ziszczających wejście w życie umowy inwestycyjnej.

- Na mocy porozumienia m.in. dzień ostatecznej spłaty (w rozumieniu umowy kredytowej) kredytów, oraz graniczna data ziszczenia się warunków zawieszających i wejścia w życie umowy restrukturyzacyjnej, zostały przedłużone do dnia 14 sierpnia 2020 roku – poinformował Work Service w piątek.

Warunkiem wejścia w życie umowy restrukturacyjnej jest przejęcie kontroli w Work Service przez Gi (czyli finalizacja umowy inwestycyjnej). Umowa restrukturyzacyjna przewidywać będzie częściową spłatę 50 proc. kwoty należności głównej wynikającej z umowy kredytowej czyli 110,35 mln zł. Reszta miałaby być umorzona. Umowa przewiduje również umorzenie całości odroczonej części odsetek od należności głównej.

Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną w połowie lutego. Zakłada ona dofinansowanie spółki przez inwestora łączną kwotą do 210,2 mln zł, w zamian przejęcie kontrolnego pakietu (56 proc.) W planach jest też emisja nowych akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi za cenę 0,39 zł sztukę. Z kolei inwestor udzieli spółce 108,7 mln zł finansowania w celu spłaty zobowiązań i kosztów transakcyjnych oraz sfinansowania bieżącej działalności, a także zapłaci 81,5 mln zł w sposób określony w umowach o redukcji zadłużenia bankowego i obligacyjnego.

W połowie lipca WS przedstawił raport okresowy z I kwartału 2020 roku. W tym czasie grupa osiągnęła wyniki finansowe na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2019 roku.
- Wynikało to przede wszystkim z przeprowadzonej restrukturyzacji operacyjnej (w szczególności obniżenie kosztów prowadzonej działalności spółek) i odzwierciedliło się w poprawie wyników ze sprzedaży oraz w konsekwencji wyników z działalności operacyjnej konsolidowanych w 2020 roku podmiotów - czytamy w raporcie.

W I kwartale WS odnotował 6,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej.www.pulshr.pl | 13-08-2020 11:17:34