Polska numerem jeden w zatrudnianiu cudzoziemców na umowach tymczasowych


KDS - 18 cze 2020 10:42


W 2019 roku we wszystkich państwach członkowskich UE najwyższy odsetek pracowników urodzonych poza Unią Europejską, zatrudnionych na podstawie umów tymczasowych, odnotowano w Polsce. Było to aż 53 proc.

Jak wynika z danych Eurostatu, w UE w 2019 roku ponad jedna piąta (22 proc.) pracowników urodzonych poza wspólnotą była zatrudniona na podstawie umowy na czas określony. Dla porównania odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę czasową wśród pracowników urodzonych w innym państwie członkowskim UE wyniósł 15 proc., podczas gdy pracownicy urodzeni w kraju, którzy wykonują pracę tymczasową, mieli najniższy wskaźnik wynoszący 13 proc..

Natomiast wśród wszystkich państw członkowskich UE najwyższy odsetek pracowników urodzonych poza UE zatrudnionych na podstawie umów tymczasowych odnotowano w Polsce (53 proc.), a następnie w Hiszpanii (38 proc.), na Cyprze (33 proc.), w Portugalii (29 proc.), Szwecji (26 proc.) i Holandii (25 proc.). Natomiast najniższy zaobserwowano w Estonii (2 proc.), a następnie na Łotwie (4 proc.), w Austrii (8 proc.) i Irlandii (10 proc.).

W przypadku osób urodzonych w innym państwie członkowskim UE (innym niż państwo członkowskie zamieszkania) najwyższy udział pracowników tymczasowych w całkowitej liczbie pracowników odnotowano w ubiegłym roku w Hiszpanii (29 proc.), a następnie w Portugalii (24 proc.), Grecji (23 proc.) i we Włoszech (21 proc.). Na drugim końcu skali najniższy odsetek pracowników zatrudnionych na czas określony zaobserwowano na Węgrzech i w Irlandii (oba 6 proc.), Austrii (7 proc.), Luksemburgu, Cyprze i Słowenii (wszystkie po 9 proc.).

Eurostat podał również, jak prezentował się udział pracowników tymczasowych w całkowitej liczbie pracowników urodzonych w kraju. Najwyższy poziom osiągnął w Hiszpanii (24 proc.), a następnie w Polsce (21 proc.), Portugalii (19 proc.) i Chorwacji (18 proc.). Najniższy odsetek zaobserwowano na Litwie, w Rumunii (oba 1 proc.), Estonii, Łotwie (oba 3 proc.) i Bułgarii (4 proc.).www.pulshr.pl | 09-08-2020 16:03:40