Opiekunki w warszawskich żłobkach z wyższym dodatkiem motywacyjnym


KDS - 10 cze 2020 7:49


Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy zdecydował o przyznaniu pracownikom żłobków wyższego dodatku motywacyjnego za maj, który będzie wypłacony w czerwcu.

Średnia pensja opiekunek za kwiecień, jeśli pozostawały przez cały miesiąc w gotowości do pracy, to 3 137 zł. Średnia pensja opiekunek za maj, jeśli były w gotowości do 15 maja, to 3 451 zł. Średnia pensja przed pandemią to 3 765 zł. Kwoty te różnią się o składniki wynagrodzenia nienależne pracownikom z powodu decyzji rządu o zamknięciu żłobków.

Wszyscy pracownicy za czas gotowości do pracy otrzymali pensje naliczone zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy. Według niego każdemu pracownikowi, który chciał i mógł, ale z powodu przeszkód nie był w stanie pracować, przysługuje wynagrodzenie za gotowość do pracy. Jego wysokość zależy od osobistego zaszeregowania pracownika (godzinowo lub miesięcznie) - w przypadku Zespołu Żłobków jest to zaszeregowanie miesięczne.

Wynagrodzenie w marcu zostało w warszawskich żłobkach wypłacone w pełnej wysokości, łącznie z dodatkiem stażowym oraz dodatkiem motywacyjnym za luty. Przy wypłatach za kwiecień - zgodnie z prawem - uwzględniono faktyczny czas przepracowany w marcu i stawki zasadnicze. Podobnie w maju - uwzględniono faktyczny czas pracy w kwietniu.

Czytaj więcej: Wynagrodzenia w czasie zawieszenia zajęć. Oto na co mogą liczyć nauczyciele

Teraz od uruchomienia na nowo miejskich żłobków minęły trzy tygodnie. A jak podaje warszawski magistrat, placówki te bardzo dobrze zdały egzamin. Wyniki kontroli 50 z 70 placówek pokazały, że wprowadzone zasady postępowania są rygorystycznie przestrzegane przez kierownictwo żłobków oraz opiekunki.

- Zespół Żłobków wysoko ocenia pracę ponad 1000 opiekunek świadczących pracę. Przestrzegane są wszystkie zasady, dotyczące podziału dzieci na grupy, badania stanu zdrowia dzieci w momencie wejścia do żłobka, przestrzegania zaleceń higienicznych, osobnych wejść, itp. Frekwencja w żłobkach wynosi prawie 30 proc. uprawnionych – w miniony piątek w żłobkach było 3800 dzieci, którymi zajmowało się 1800 opiekunek. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie zaufania rodziców – ta frekwencja jest blisko maksymalnego limitu przyjęć dzieci do żłobków według zasad ustalonych przez rząd - informuje biuro prasowe warszawskiego magistratu. 

W związku z tym prezydent Trzaskowski zdecydowało przyznaniu warszawskim opiekunkom wyższego dodatku motywacyjnego za maj. Będzie on wypłacony w czerwcu.www.pulshr.pl | 13-08-2020 19:19:18