Pokolenie Lockdown stoi przed wyzwaniem. Pierwsze kroki na rynku pracy nie będą łatwe


jk - 9 cze 2020 15:36


Pandemia COVID-19 sprawia, że na rynku pracy najbardziej poszkodowane są młode osoby, dopiero na ten rynek wchodzące. Na świecie już 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę na skutek kryzysu wywołanego sytuacją ostatnich miesięcy.

Jak zauważa Peter Szewczyk, ekspert ds. analiz ekonomicznych w Deloitte, pokolenie osób poniżej 25. roku życia jest w obecnej sytuacji narażone na potrójny szok na rynku pracy. Po pierwsze, osobom w tym wieku częściej grozi utrata pracy niż reszcie ludności aktywnej zawodowo. Po drugie, istnieje większe prawdopodobieństwo doznania przez nich zakłóceń w edukacji lub przerwania szkoleń zawodowych. Po trzecie, gorsza koniunktura oznacza, że młodzi napotkają na większe bariery przy wejściu na rynek pracy spowodowane mniejszym popytem ze strony pracodawców.

Start na rynku pracy nie będzie łatwy - globalny kryzys spowodowany pandemią COVID-19 będzie miał długoterminowy wpływ na kariery zawodowe młodych osób. Właśnie dlatego Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO – International Labour Organization) określiła tę demograficznej, jako „Pokolenie Lockdown”.

Utrata pracy z powodu pandemii

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę od początku pandemii COVID-19. Z tych, którzy dalej pracują, 23 proc. miało skrócone godziny pracy, co odbiło się bezpośrednio na ich wynagrodzeniu.

Jak zaznacza Peter Szewczyk, młodzi pracownicy znacznie częściej niż inne osoby pracują w najbardziej narażonych segmentach gospodarki. Aż 30 proc. aktywnych zawodowo młodych osób w Polsce pracuje w sektorach bezpośrednio dotkniętych przez restrykcje związane z pandemią. Do tych sektorów wliczamy branżę hotelową, usługi gastronomiczne, jak i handel detaliczny i hurtowy. Dla porównania, ten sam odsetek zatrudnienia dla osób powyżej 24. roku życia wynosi w Polsce 16 proc.

- Zdecydowanie najgorsza sytuacja pod tym kątem widoczna jest w Grecji, gdzie największy procent z ogółu osób pracuje w wyżej wymienionych sektorach. Warto jednak zauważyć znaczną różnicę w procencie młodych osób zatrudnionych w bezpośrednio dotkniętych branżach w porównaniu do reszty populacji w krajach takich jak: Irlandia, Dania, czy Holandia - ocenia ekspert.www.pulshr.pl | 26-09-2020 06:38:52