Pracodawcy apelują o przywrócenie przepływu pracowników w strefie Schengen


KDS - 22 maj 2020 10:44


Konfederacja Lewiatan razem z federacjami pracodawców z Czech, Niemiec, Austrii i Słowacji apeluje do państw Unii Europejskiej o ścisłą współpracę z biznesem i lepszą koordynację działań w zakresie swobodnego przemieszczania się pracowników w czasie pandemii COVID-19.

Według danych GUS poza granicami naszego kraju pracuje ponad 2,5 mln Polaków. Kierunkiem cieszącym się nieustającą popularnością wśród wyjeżdżających do pracy za granicę jest Holandia. Obecnie Polacy są największą grupą migracyjną w tym kraju, który jest wymieniany jako bardzo atrakcyjne i przyjazne miejsce do pracy i życia dla Polaków. Nie brakuje ich również w Czechach, Niemczech czy Wielkiej Brytanii.

W połowie maja polski rząd po raz pierwszy wstrzymał ruch międzynarodowe. Obostrzenia dotyczyły też pracowników. Podobne rozwiązania wprowadziły inne państwa UE. 

Teraz Konfederacja Lewiatan razem z federacjami pracodawców z Czech, Niemiec, Austrii i Słowacji apeluje do państw UE o ścisłą współpracę z biznesem i lepszą koordynację działań w zakresie swobodnego przemieszczania się pracowników w czasie pandemii COVID-19. 

W ostatnich tygodniach Komisja Europejska wprowadziła ważne instrumenty w celu zapewnienia integralności Jednolitego Rynku i wspierania lepszej koordynacji działań między państwami członkowskimi. Są to zalecenia przedstawione w ostatnim komunikacie w sprawie „Stopniowego i skoordynowanego podejścia do przywrócenia swobody przemieszczania się i zniesienia kontroli na granicach wewnętrznych”, które należy wdrożyć na szczeblu krajowym, jako element strategii wyjścia z kryzysu.

Czytaj więcej: Mniejsze odprawy, przymusowe urlopy, praca zdalna. Pracodawcy chwalą nową tarczę

- Bardzo doceniamy nadzwyczajne wysiłki państw członkowskich i unijnych instytucji, aby umożliwić swobodny przepływ osób, towarów i usług w obrębie wewnętrznych granic UE w tym trudnym czasie. Jednak pomimo tych wysiłków, wciąż istnieją liczne bariery, z których wiele spowodowanych jest jednostronnymi działaniami na poziomie państw - informuje Kinga Grafa, dyrektora biura Lewiatana w Brukseli.

Jak dodaje, warto w tym kontekście pamiętać, że ożywienie gospodarcze w dużej mierze zależy od naszej zdolności do przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen.

- Wiele krajów zamknęło granice i ograniczyło ruch graniczny. Ponadto, na przejściach granicznych wprowadzono skomplikowane i często nieskoordynowane pomiędzy państwami ograniczenia, przepisy i zasady. Nadal powoduje to niepewność prawną i opóźnienia w transporcie towarów, świadczeniu usług i swobodnym przepływie pracowników. Otwarcie granic wewnętrznych dla działalności gospodarczej musi być priorytetem - przekonuje Grafa.

Czytaj więcej: Bez masowych zwolnień i cięć wynagrodzeń? Raport z falą optymizmu

Jednocześnie zaznacza, że wszyscy rozumieją potrzebę wprowadzenia środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale jednocześnie konieczne jest sprawne funkcjonowanie naszych gospodarek. Uda się to dostarczając towary, usługi i umożliwiając swobodny przepływ pracowników.

- My, jako przedstawiciele biznesu, deklarujemy gotowość do wzięcia udziału w przywracaniu europejskiego stylu życia i apelujemy do naszych rządów o wdrożenie zaleceń Komisji i stworzenie ku temu sprzyjających warunków - podkreśla Grafa.

Z kolei Monika Fedorczuk, ekspertka rynku pracy Konfederacji Lewiatan wskazuje, że swobodny przepływ pracowników i towarów jest niezbędnym elementem przywrócenia sprawnego funkcjonowania europejskich firm. Bez tego wiele z nich będzie narażonych na konieczność zamrożenia lub obniżenia wynagrodzeń swoim pracownikom, a w ostateczności również dokonywania zwolnień.www.pulshr.pl | 06-06-2020 01:17:10