Zwolnienie bez konsekwencji. Pracodawcy powinni przejść te kroki


KDS - 22 maj 2020 10:16


Rozwiązanie umowy nie należy do najprzyjemniejszych momentów w karierze zawodowej pracownika. Może przynieść dużo nieprzyjemności również pracodawcom. Dlatego warto podjąć konkretne działania, by zmniejszyć negatywne skutki rozstawiania się z pracownikami.

Wyniki badań przeprowadzone tuż po wybuchu pandemii dawały katastrofalny obraz. Konfederacja Lewiatan podawała, że aż 69 proc. pytanych zadeklarowało, że planuje redukcje zatrudnienia. Najgorsza sytuacja była w firmach małych i średnich. - W sumie, w ciągu najbliższych 2 miesięcy, 54 proc. pytanych firm planuje zwolnić od 20 proc. do 50 proc. załogi - pisali eksperci Lewiatana. Choć kolejne edycje badań wskazywały na malejącą liczbę firm rozważających redukcję liczby pracowników, to kwestia odpowiedniego rozstania się z nimi nadal jest istotna.

Rozwiązanie umowy nie należy do najprzyjemniejszych momentów w karierze zawodowej  pracownika, ale może przyczynić się do przemyślenia dotychczasowej ścieżki zawodowej i podjęcia nowych kroków. Świadomy pracodawca stara się jak najlepiej zakończyć współpracę, dlatego coraz częściej firmy zaczynają przykładać wagę do narzędzi i rozwiązań mających na celu employer brandingowych narzędzi, takich jak outplacement i exit interview.

Zapanujmy nad stresem

- Outplacement to system wsparcia pracowników, którzy kończą współpracę z daną firmą. Jest
on korzystny dla obu stron. Pracownicy otrzymują wsparcie w sytuacji, w której zmuszeni są znaleźć inne miejsce pracy czy źródło dochodu, co jest procesem wysoce stresogennym, z drugiej strony outplacement pozwala firmie załagodzić negatywne emocje zwalnianych osób, nie dopuszczając tym samym do rozprzestrzeniania przez nich niekorzystnych opinii na temat środowiska pracy w danym miejscu - podkreśla Katarzyna Richter, międzynarodowy ekspert z zakresu HR i psychologii międzykulturowej.

 Katarzyna Richter, międzynarodowy ekspert z zakresu HR i psychologii międzykulturowej. Fot. materiały prasowe Katarzyna Richter, międzynarodowy ekspert z zakresu HR i psychologii międzykulturowej. Fot. materiały prasowe

W procesie outplacementu ważne jest zadbanie o dobrostan psychiczny pracownika oraz konkretne działania wspierające go w znalezieniu nowej pracy. Sytuacje te są często trudnymi i wyczerpującymi psychiczne, dlatego też każda forma wsparcia może okazać się bardzo dobrym krokiem w utrzymaniu dobrych relacji pomiędzy rozstającymi się stronami oraz utrzymaniem pozytywnych relacji z pracownikami, którzy pozostają w firmie.

Rozmowa na "do widzenia"

Okres pandemii był również dla wielu pracowników czasem na zastanowienie się nad obraną ścieżką zawodową i podjęcie decyzji o zmianie. Otrzymując wypowiedzenie świadomy pracodawca nie powinien wypuścić pracownika bez wcześniejszej rozmowy podsumowującej jego okres pracy dla danej firmy. Jest ona bowiem cennym źródłem informacji pozwalającym na udoskonalenie wewnętrznych struktur.

- Exit interview to nic innego, jak rozmowa „na do widzenia”, którą zwyczajowo przeprowadza przełożony lub wyznaczona osoba z działu HR. Jej podstawowym celem jest uzyskanie informacji związanych z przyczyną podjęcia takiej decyzji przez pracownika. Pozwala ona na lepsze zrozumienie jej powodów oraz wyciągnięcie wniosków na przyszłość. Daje szansę poprawy w funkcjonowaniu firmy, a także zmniejszenia rotacji pracowników - wskazuje Katarzyna Richter.

Rośnie rola wellbeing w czasie pandemii

W obliczu pandemii wiele osób odczuwa strach i niepewność o swoje miejsce pracy, dlatego zadbanie o wellbeing pracowników, w szczególności redukcję stresu i wzmacnianie odporności psychicznej zyskały na szczególnym znaczeniu.

- Radzenie sobie z niepewnością to umiejętność tolerowania szybko zmieniających się okoliczności, wykazania się pewnego rodzaju elastycznością i umiejętnością dopasowania się do nowych warunków. Dlatego tak istotne jest, by pracodawca zadbał też o osoby pozostające w firmie proponując im np. udział w szkoleniach lub programach pomagających w redukcji stresu i odzyskaniu równowagi - podsumowuje Katarzyna Richter.

Zdalny offboarding

Ostatnim etapem jest offboarding, czyli proces kończenia współpracy i przekazywania obowiązków nowym osobom. Przejście checklisty zawierającej rozliczenie się z narzędzi pracy, usuniecie dostępu m.in. do firmowych danych czy maili jest równie ważne dla utrzymania dobrych relacji między wszystkimi stronami oraz zapewnienia uporządkowanego funkcjonowania firmy. Podobnie, jak onboarding na początku pracy, może on zostać przeprowadzony zdalnie.www.pulshr.pl | 06-06-2020 00:47:19