Uczelnie częściowo wracają do życia. Ministerstwo przedstawiło wytyczne


PW - 18 maj 2020 22:41


W związku z luzowaniem obostrzeń i częściowym przywracaniem funkcjonowania uczelni wyższych w czasie epidemii COVID-19, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawiło wytyczne, wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Ministerstwo podkreśla, że rekomendacje nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

- Zalecenia i wskazówki powinny pomóc, stanowiąc punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur każdego podmiotu uwzględniających jego specyfikę oraz uwarunkowania, w jakich funkcjonuje. Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet należy, w przyjmowanych procedurach, uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Wszystkie decyzje podejmują rektorzy albo dyrektorzy instytutów, jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo kierowanych podmiotów - zaznaczył resort. 

Sprawdź MZ: stopniowe przywracanie funkcjonowania uczelni medycznych.

Zasugerowano m.in., że punktu widzenia bezpieczeństwa zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. A po 25 maja - jeżeli będzie konieczność realizacji zajęć w formie bezpośredniej - trzeba zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażenia. Należy to zrobić poprzez zmniejszenie liczebności grup i zmiany w planie zajęć.

Resort radzi także rozważenie takich rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Chodzi o utrzymanie - w uzasadnionych przypadkach - możliwości świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym.

Zobacz też: Opole: Rektorzy UO i PMWSZ podpisali porozumienie o połączeniu uczelni.

- Zachęcamy także do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami - zakomunikował MNiSW. 

Zaapelowano też o szczególną rozwagę w decyzjach o znoszeniu dotychczasowych zasad bezpieczeństwa, podkreślając, że ich przestrzeganie odegrało "nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2".

Komplet wytycznych przedstawiamy poniżej.www.pulshr.pl | 06-06-2020 00:18:56