Medycyna pracy i szkoleniami BHP w czasie pandemii. Resort daje wskazówki


KDS - 18 maj 2020 15:40


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało najnowsze wytyczne dotyczące przeprowadzania badań lekarskich i szkoleń BHP w czasie pandemii.

Już ponad dwa miesiące polscy pracodawcy i pracownicy mierzą się z nową rzeczywistością. Koronawirus wpłyną na wiele aspektów naszego życia. W poniedziałek (18 maja) resort pracy przypomniał o wytycznych dotyczących pracowników, którym kończą się badania okresowe czy konieczne jest przeprowadzenie szkolenia bhp.

1. Badania wstępne i kontrolne

W przypadku braku dostępu do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego (lekarza medycyny pracy), badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Jak zaznacza resort, badanie to może być przeprowadzone za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, czyli może zostać udzielona teleporada.

2. Badania okresowe

Zawiesza się obowiązek przeprowadzania badań okresowych.

W sytuacji gdy badania lekarskie zostały wykonane przed datą 7 marca 2020 roku i kończą swoją ważność po tym dniu (np. 24 marca 2020) ważność wszystkich badań profilaktycznych (tj. wstępnych, kontrolnych i okresowych) podlega przedłużeniu na okres nie dłuższy niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (lub stanu epidemii) należy wykonać te badania w ciągu 60 dni od dnia jego odwołania.

3. Szkolenia wstępne w dziedzinie bhp

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bhp w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

- pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
- pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
- pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
- ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

4. Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp

W przypadku gdy termin przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bhp przypada w:

- okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub też 
w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii – termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.www.pulshr.pl | 10-07-2020 17:57:31