Sektor nowoczesnych usług biznesowych rośnie mimo pandemii


jk - 14 maj 2020 6:00


Sektor nowoczesnych usług biznesowych ciągle się rozwija dzięki aktywności obecnych inwestorów oraz nowym projektom. Według najnowszego raportu dotyczącego regionu EMEA przygotowanego przez ABSL, Deloitte, JLL oraz Randstad Sourceright, poziom kosztów prowadzenia biznesu przestaje odgrywać kluczową rolę. Inwestorzy przy wyborze lokalizacji uwzględniają szersze uwarunkowania biznesowe.

Z analiz wynika, że sektor usług nowoczesnych w regionie EMEA był dobrze przygotowany do pracy
w warunkach pandemii. Jednocześnie nowa rzeczywistość znacząco zmienia środowisko biznesowe. Należy spodziewać się, że centra usług będą powstawały bliżej miejsc, w których biznes jest prowadzony.

W dłuższej perspektywie redefinicji ulegną modele biznesowe. Kluczowe dla tych zmian będą dwie grupy czynników - zarówno czynniki twarde, jak i miękkie. Wśród pierwszych wymienić trzeba zmniejszenie średniej powierzchni biurowej przypadającej na jednego pracownika, co jest związane z upowszechnieniem pracy zdalnej, nowe procedury dotyczące tzw. dystansu społecznego oraz zwiększone zapotrzebowanie na elastyczną aranżację biur. Krytyczną rolę będą odgrywać centra danych i dostęp do szerokopasmowego internetu.

Czynniki miękkie to procedury zapewniające pracownikom bezpieczeństwo zgodnie z lokalnymi przepisami. Pojawi się więcej przestrzeni, co będzie wynikało z reorganizacji pracy oraz rozbudowy bezdotykowej infrastruktury. Eksperci podkreślają, że sukces centrum usług wspólnych w nowej rzeczywistości zależeć będzie od zdolności przystosowawczych firm, usprawnienia procesów i wykorzystania danych do zarządzania powierzchnią biurową.

Kompetencje technologiczne w cenie

Najmocniejszym, ciągle rosnącym trendem jest zapotrzebowanie na kompetencje technologiczne. Dotyczy to nie tylko technologicznych start-upów, ale również branży farmaceutycznej, handlu, produkcji przemysłowej i konsumenckiej czy usług biznesowych.

Branża usług biznesowych rośnie w regionie w tempie od 7 do 18 procent rocznie. Taka dynamika rozwoju wpływa na poszukiwanie lokalizacji, które pozwolą na relatywnie szybkie sprostanie celom rekrutacyjnym, a jednocześnie będą w stanie zapewnić kompleksową ofertę inwestycyjną. Jednym z jej strategicznych elementów jest odpowiednio rozwinięty rynek biurowy.

- Sektor nieruchomości biurowych jest istotny w kontekście szybkiego wzrostu branży usług dla biznesu. Rynek nie jest już postrzegany wyłącznie przez pryzmat dostępnych metrów kwadratowych, ale przede wszystkim jako plastyczne narzędzie służące zaspokojeniu zmieniających się potrzeb i zapewnieniu realizacji celów biznesowych. Mowa tu zarówno o elastycznych powierzchniach biurowych typu flex, na które popyt będzie dynamicznie rosnąć, jak i o potrzebie adaptacji istniejących, wynajętych powierzchni do nowych wyzwań. Rzeczywistość postcovidowa będzie wymagała od pracodawców zagwarantowania jeszcze wyższych standardów – przede wszystkim bezpieczeństwa, zgodnie z lokalnymi przepisami oraz rozbudowy bezdotykowej infrastruktury – dodaje Rafał Szajewski, business location consulting director w JLL

Jak dodaje Rafał Szajewski, region EMEA w czasie kryzysu ponownie okazał się bezpieczną przystanią, oferując inwestorom zdolność dostosowania na wielu płaszczyznach. Udowodniły to zwłaszcza ostatnie tygodnie, które skłoniły większość firm do przejścia na model pracy zdalnej. Odpowiednie zaplecze technologiczne, kompetencje i kultura pracy pozwoliły zachować ciągłość biznesową, dzięki czemu nasz region uzyskał przewagę nad niektórymi krajami azjatyckimi.

Atrakcyjne lokalizacje przyciągające talenty i inwestorów

Wśród kluczowych atutów w walce poszczególnych lokalizacji o kolejne inwestycje w centra usług biznesowych niezwykle ważna jest atrakcyjność miast, przekładająca się na zdolność do przyciągania najzdolniejszych pracowników z kraju i z całego świata.

- Chcąc rozwijać szczególnie mniejsze ośrodki miejskie poprzez przyciąganie jakościowych inwestycji
i lokowanie w nich centrów usług nowoczesnych, ich włodarze powinni skupić się na zapewnieniu mieszkańcom infrastruktury zapewniającej atrakcyjne warunki do życia. I nie chodzi tu o poziom
zarobków, ale przede wszystkim o sprawnie i szybko działającą administrację, jakość powietrza, dostęp do przedszkoli i szkół. Pracownicy mogą wybierać, gdzie chcą żyć i miasta muszą o nich zabiegać - podkreśla Tania De Decker - managing director enterprise clients and the Company w Randstad Enterprise Group.

Szansa na rozwój sektora

Ponad 10 proc. firm przebadanych przez ABSL zadeklarowało, że spodziewa się nowych zleceń związanych z przenoszeniem kolejnych procesów biznesowych do Polski, co stanowi dodatkowy bodziec rozwoju dla sektora, będącego już dziś drugą pod względem wielkości zatrudnienia gałęzią polskiej gospodarki. 

- Działalność sektora nie została zawieszona i mimo globalnych trudności mamy teraz w Polsce dodatkową szansę na dalszy rozwój, wynikającą z doskonałej infrastruktury, zaplecza kadrowego i lokalizacji. Powrót naszych pracowników do biur przyczyni się też znacząco do wznowienia lokalnych biznesów np. firm cateringowych, usługowych czy małych sklepów, co pokazuje jak duży potencjał mamy w odmrażaniu polskiej gospodarki – dodaje Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii i rozwoju, ABSL.

Mimo dobrego przygotowania sektora i szans na rozwój zamrożenie światowej gospodarki odbiło się również na części tworzących go w Polsce firm. Dotyczy to w szczególności tych podmiotów, których klienci działają w najbardziej dotkniętych branżach, np. w branży motoryzacyjnej. Obsługujące je firmy zmuszone zostały do podjęcia różnych, czasem trudnych kroków zaradczych. Przede wszystkim są to wstrzymania rekrutacji (które zadeklarowało 41 proc. badanych przez ABSL firm) oraz wstrzymanie planów inwestycyjnych (28 proc. wskazań). Jedna piąta ankietowanych (21 proc.) zdecydowała o zamrożeniu awansów i premii.

Nowe lokalizacje dla usług biznesowych

- Na mapie regionu EMEA widzimy całkiem nowe lokalizacje dla usług biznesowych – mówi Olaf Babinet, director, Deloitte Consulting – Global Location Strategy.

Mogą to być mniejsze ośrodki miejskie  w krajach, gdzie sektor jest już dobrze rozwinięty, takie jak węgierski Debreczyn, słowackie Koszyce, litewskie Kowno i Kłajpeda, bułgarska Warna, polski Lublin czy rumuński Sybin. Mogą to być lokalizacje  w bezpośrednim sąsiedztwie Unii Europejskiej, takie jak Belgrad w Serbii czy ukraiński Lwów albo miasta unijne, które stosunkowo późno pojawiły się na mapie usług biznesowych – choćby łotewska Ryga.

- Widzimy też powstawanie wyspecjalizowanych, skupionych na konkretnych branżach centrów usług,
np. w przemyśle farmaceutycznym czy firmach z sektora life science. Tego typu przedsięwzięcia potrzebują nie tylko pracowników z ogólnymi kompetencjami biznesowymi czy finansowymi, ale specyficznego zaplecza naukowego i kompetencyjnego, np. w zakresie medycyny, gospodarki morskiej czy logistyki. Ten ostatni trend jest nowym bodźcem rozwojowym dla takich tradycyjnych lokalizacji usług biznesowych jak Barcelona, Lizbona, Warszawa, Bukareszt i Budapeszt – podkreśla Olaf Babinet.www.pulshr.pl | 04-06-2020 16:19:08