Tarcza Antykryzysowa 2.0. Branża handlu i usług zgłasza swoje propozycje


jk - 7 kwi 2020 14:45


Nadal nie wiemy, jak ostatecznie będzie wyglądać Tarcza 2.0 i w jakim zakresie wesprze polskich pracodawców. Rozmowy nadal trwają.  Swoje propozycje mają również przedstawiciele Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług. Co proponują?

Polscy pracodawcy, reprezentujący sektor handlu i usług po stronie zarówno najemców jak i wynajmujących, prowadzą rozmowy dotyczące postulatów do Tarczy 2.0.

- Nie zmieniajmy dobrych prostych rozwiązań, które już zostały zatwierdzone w pierwszym pakiecie. Tarcza 1.0 dzięki Art. 15ze wprowadza rozwiązania, które zapobiegają wzajemny roszczeniom stron i stabilizują sytuację w branży retail - komentuje zarząd ZPPHiU. - Oczywiście nadal potrzebne są dodatkowe rozstrzygnięcia ale nie trzeba budować Tarczy od zera, tam gdzie już można się na niej opierać - dodaje.

Najnowszy postulat uzupełniający dotychczasowe propozycje rozwiązań ratunkowych proponowany przez ZPPHiU to wyjście naprzeciw oczekiwaniom wynajmujących poprzez zobowiązanie najemców do uiszczania opłaty wynoszącej 8 proc. od obrotu jako całkowita opłata dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90 proc. przychodów z 2019 r.

Czytaj też: Artur Kazienko: Bez tarczy 2.0 nie uratujemy miejsc pracy

- Postulat 8 proc. to potwierdzenie woli dialogu pomiędzy najemcami a wynajmującymi i wyraz naszej głębokiej świadomości, że we wspólnym interesie leży osiągnięcie stabilizacji na rynku. Minimalizowanie skutków epidemii koronawirusa w Polsce, które szczególnie dotykają handlu i usług, wymaga skonsolidowanych starań prowadzących do zmniejszania ogromnego deficytu gotówkowego - zgłasza Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

ZPPHiU podkreśla w swoich apelach istotną rolę kompromisu i wzajemnego wsparcia wszystkich podmiotów składających się na ekosystem przedsiębiorstw polskiego handlu i usług.

- Przy jednym stole rozmawiają dziś polskie firmy, którym leży na sercu przyszłość biznesu oraz setek tysięcy pracowników, którzy za nim stoją. Rozwiązania, nad którymi solidarnie pracujemy uwzględniają interesy wszystkich stron. Przygotowaliśmy gotowy pakiet prostych rozwiązań dla polskiego Rządu, wierząc, że nasze rekomendacje poparte analizami i rzetelną oceną sytuacji zostaną ostatecznie włączone Tarczy 2.0 - zauważa zarząd ZPPHiU.

Poniżej publikujemy wszystkie dotychczasowe postulaty Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług:

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zrzesza już 190 firm, w których zatrudnienie znajduje ponad 200 tysięcy pracowników.www.pulshr.pl | 04-07-2020 04:54:21