Błąd w przepisach. Pomoc dla pracodawców dopiero w maju?


Tomasz Klyta - 3 kwi 2020 20:02


Związanie przepisów tarczy antykryzysowej dotyczącej pomocy dla części pracodawców, z przepisami dotyczącymi ogłaszania przez GUS wysokości przeciętnego wynagrodzenia, może opóźnić pomoc rządową - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Już zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o skorygowanie błędu.

Zgodnie z tzw. tarczą antykryzysową, która miała zabezpieczyć przedsiębiorców przed nadmiernymi skutkami finansowymi epidemii, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może dofinansować wynagrodzenia pracowników.

Czytaj także: Pracownicy delegowani na kwarantannie. Przez błąd w tarczy antykryzysowej firmy ominie pomoc

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wówczas wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc. (nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia). Funduszu dofinansowuje zaś pensję w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie takie jednak nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego.

"Niestety kwotę przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, do której odnoszą się nowe przepisy, Główny Urząd Statystyczny ogłasza w terminie do 7 roboczego dnia drugiego miesiąca każdego kwartału. Oznacza to, że ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r. zostanie dokonane do 7 maja 2020 r. Dopiero zatem wtedy będzie możliwe uruchomienie całego mechanizmu dofinansowania wynagrodzeń pracowniczych" - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

Czytaj także: Z tych fabryk już zniknęli pracownicy tymczasowi. Kolejne redukcje to tylko kwestia czasu

Konsekwencją tego zapisu może być brak możliwości rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przez wojewódzki urząd pracy aż do czasu opublikowania pełnych danych o wynagrodzeniach. Dla przedsiębiorców oznacza to, że wnioski rozpatrzone będą dopiero w połowie maja 2020 r.

Rzecznik zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o stanowisko co do możliwości skorygowania tej błędnej regulacji.

Pełna treść wystąpienia RPO do MRPiPS w dziale "Multimedia".www.pulshr.pl | 09-07-2020 11:16:08