Zawodowi kierowcy zwolnieni z okresowych badań lekarskich w czasie epidemii


PW - 3 kwi 2020 13:45


Z powodu epidemii koronawirusa wiele firm odnotowało drastyczny spadek dochodów, więc zagrożone są wynagrodzenia i miejsca pracy. Problematyczna dla pracodawców i pracowników jest też kwestia badań okresowych, które muszą mieć robione ci ostatni. Nie będą się jednak musieli z nimi borykać zawodowi kierowcy. 


W połowie marca Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystosował list do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, w którym zaapelował o automatyczne przedłużenie ważności dotychczasowych okresowych badań lekarskich pracowników.

- Przychodnie medycyny pracy z powodów prewencyjnych nie przyjmują praktycznie obecnie osób, którym kończy się, wynikający z dotychczasowych orzeczeń lekarskich, okres określający brak przeciwwskazań do pracy. Rodzi to dolegliwości po stronie pracodawców, którzy zgodnie z prawem nie mogą dopuścić do pracy pracowników bez ważnych badań lekarskich - zwrócił uwagę Adam Abramowicz w liście do minister pracy Marleny Maląg.

Przed takim problemem stanęli też kierowcy zawodowi rozwożący towary i ich szefowie. Rząd jednak poszedł im na rękę. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało dzisiaj (3 kwietnia), że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego - zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zostały zawieszone obowiązki wynikające z przepisów art. 39j i 39k ustawy o transporcie drogowym.

Czytaj też Przedłużenie ważności badań lekarskich strażaków ochotników, pozwoli skutecznie ratować potrzebujących.

- Oznacza to, że kierowcy wykonujący przewozy drogowe nie są zobowiązani do przechodzenia i dostarczania okresowych badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy.
Po odwołaniu stanu epidemii kierowcy będą musieli odbyć te badania w terminie 60 dni od daty odwołania stanu epidemii - wyjaśnił Szymon Huptyś, rzecznik prasowy MI.www.pulshr.pl | 09-07-2020 10:46:53