Co czwarty pracownik obawia się utraty pracy. Najgorsze nastroje w usługach


jk - 3 kwi 2020 10:01


Zmiany na rynku pracy już są widoczne. Z Barometru rynku pracy LMC wynika, że 57 proc. pracowników szuka pracy, a 25 proc. zatrudnionych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje jej utratę w najbliższym czasie.

LMC, właściciel aplikacji Praca za Rogiem, zapytał jej użytkowników o to, jak zmieniła się ich sytuacja zawodowa w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. 2/3 aktywnych zawodowo respondentów dostrzega wpływ epidemii na swoją pracę. Dla 40 proc. z nich wiąże się ona ze spadkiem poziomu wynagrodzenia.

Najbardziej dramatyczny efekt – zwolnienie lub kompletny brak zleceń – deklaruje 5 proc. badanych. 57 proc. wszystkich ankietowanych szuka pracy, a 25 proc. zatrudnionych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje jej utratę w najbliższym czasie.

Jak jeszcze zmienia się nasz rynek, styl i zakres pracy? Co szósty respondent zapytany o to, jaką zmianę w ramach swojego zatrudnienia odczuwa najsilniej, wskazał mniejszą liczbę zamówień i spadek popytu. Niemal co dziesiąty wymienił zmianę pracy z biurowej na zdalną, a 6 proc. badanych zadeklarowało konieczność przejścia na płatny urlop.

W gronie respondentów znaleźli się również tacy, dla których czas epidemii zdecydowanie zwiększył ich dotychczasowe obciążenie pracą. Więcej zamówień czy na przykład dyżurów deklaruje 9 proc. populacji. Jednak zmiana ta przełożyła się na wzrost wynagrodzenia dla jedynie co siódmego z nich (1,4 proc.).

Co więcej, jak wynika z badania, nieco ponad 25 proc. ankietowanych z wysokim prawdopodobieństwem przewiduje utratę pracy. Najgorsze nastroje panują w sektorze usług – tu prawie co trzeci pracownik (31,5 proc.) twierdzi, że w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie zwolniony.

- Wszyscy gołym okiem dostrzegamy gwałtowne zmiany na rynku pracy, jednak dopiero przeprowadzone badanie pozwoliło nam je skwantyfikować. Z naszej ankiety online wynika, że w efekcie rozprzestrzeniania się koronawirusa wiele osób zostało zmuszonych do poszukiwania nowej pracy, co - równolegle ze zmniejszeniem liczby ofert - pozwala nam przewidywać znaczący wzrost podaży pracy  w najbliższym czasie. Na dziś trudno jest szacować na jak długo. Na bieżąco monitorujemy jednak sytuację i planujemy kolejne edycje naszego badania, by móc mówić o trendach i dostarczać uczestnikom tego rynku wiarygodne dane – mówi Bartosz Jakubowski, marketing manager w LMC Polska.

Niemal co dziesiąty wymienił zmianę pracy z biurowej na zdalną. (Fot. Shutterstock) Niemal co dziesiąty wymienił zmianę pracy z biurowej na zdalną. (Fot. Shutterstock)

Wnioski te potwierdzają badania na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, z których wynika, że 4,5 proc. badanych nie wykonuje obowiązków zawodowych z powodu zamknięcia zakładu pracy i nie otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenia. To głównie kobiety.

Lęk przed utratą pracy, jak podkreślili autorzy badania, jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości firmy, w której ankietowani pracują. W przypadku zatrudnionych w mikroprzedsiębiorstwach odsetek ten wynosi 48 proc., zaś w dużych firmach - 32 proc. W przypadku obaw związanych z redukcją pensji, rozpiętość ta wynosi odpowiednio od 68 proc. do 54 proc.

*Badanie zostało zrealizowane przez LMC Polska w dniach 23-26 marca 2020 za pośrednictwem ankiety online. Wzięło w nim udział 11 tys. respondentów – użytkowników aplikacji Praca za Rogiem.www.pulshr.pl | 03-07-2020 01:13:22