Dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników w praktyce. Są wzory formularzy


Tomasz Klyta - 1 kwi 2020 22:05


Od 1 kwietnia przedsiębiorcy mogą wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z kryzysem wywołanym przez rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa. Pieniądze pochodzą z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Wypłaty świadczeń będą możliwe do końca 2020 roku. Urząd opublikował wzory dokumentów, które należy złożyć.

- Dofinansowanie jest elementem tarczy antykryzysowej, mającej na celu ochronę miejsc pracy. Szacuje się, że w Małopolsce o tego typu wsparcie może zawnioskować ok. 63 tys. pracodawców dla ok. 350 tys. pracowników - mówi Tomasz Urynowicz, wicemarszałek woj. małopolskiego.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa gotowa. Dopłaty, ulgi, podatki, ZUS w szczegółach

W ramach tarczy antykryzysowej, przedsiębiorcy mogą się starać o jedną z dwóch form pomocy. 

Pierwsza zakłada, ze pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku spadku obrotów: nie mniej niż o 15 proc. w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy od stycznia 2020 roku w stosunku do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy 2019 r., lub nie mniej niż o 25 proc. od stycznia 2020 roku w porównaniu do miesiąca poprzedniego.

Pracodawca może wówczas otrzymać wsparcie przez kolejne 3 miesiące dla każdego pracownika. Będzie ono wynosiło 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus wartość składek na ubezpieczenie społeczne przysługujące od pracodawcy, co w sumie daje maksymalnie 1533,09 zł miesięcznie.

Druga opcja wsparcia zakłada, że pracodawca może się ubiegać o sfinansowanie części wynagrodzenia pracowników w wypadku obniżenia wymiaru czasu pracy, przy czym obniżenie wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia może wynieść maksymalnie 20 proc. Pracodawca ma prawo ubiegać się o zwrot 50 proc. obniżonego wynagrodzenia, jednak do wysokości nie większej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia (na każdego pracownika otrzyma dofinansowanie w wysokości maksymalnej 2452,27 zł miesięcznie). Wsparcie będzie świadczone przez 3 miesiące, a pracodawca nie będzie mógł zwalniać pracowników przez kolejne 3 miesiące.

Czytaj także: Coraz czarniejsze chmury nad polskim rynkiem pracy

Wnioski można składać na dwa sposoby: elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, przy czym złożenie wniosku w tej formie wymaga kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu za pomocą Profilu Zaufanego. Link kieruje do okna "Wnioski o usługi i świadczenia z urzędu", z którego należy wybrać dokument "Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy" i wypełnić dokument na stronie. Papierowe wnioski można składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie lub w innym WUP właściwym dla siedziby pracodawcy.

W dziale "Multimedia" znajdują się wzory dokumentów do osobistego złożenia w urzędziewww.pulshr.pl | 03-07-2020 16:25:12