W UE najtańsi pracownicy w Bułgarii, a najdrożsi w Danii. W Polsce dużo poniżej średniej


ICH - 1 kwi 2020 13:55


W 2019 roku najniższy godzinowy koszt pracy  odnotowano w Bułgarii, gdzie godzina pracy kosztowała 6 euro, a najwyższy w Dani, gdzie godzina pracy kosztowała 44,7 euro. W Polsce godzina pracy kosztowała 10,7 euro, co uplasowało nasz kraj wśród najtańszych, na szóstym miejscu od końca wśród krajów UE - wynika z podanego przez Eurostat zestawienia godzinowych kosztów pracy w UE.


W 2019 roku, według informacji podanej przez Eurostat, średni godzinowy koszt pracy w Unii Europejskiej (UE) w całej gospodarce, z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej, wyniósł 27,7 euro, a w strefie euro i 31,4 euro.

Na godzinowy czas pracy, jak podano, składają się wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe takie jak na przykład składki na ubezpieczenie społeczne, a dane dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 pracowników.

Średni koszt godzinowy pracy w UE , jak wszystkie uśrednione dane, niewiele mówi i sam Eurostat zwraca uwagę, że różnice w kosztach pracy pomiędzy poszczególnymi państwami UE są znaczne. I tak w istocie jest.

W 2019 roku najniższe koszty godzinowe pracy odnotowano w Bułgarii (6 euro), w Rumunii (7,7 euro), na Litwie (9,4 euro), na Węgrzech i Łotwie (po 9,9 euro), a przed tymi krajami znalazła się Polska ze wskaźnikiem 10,7 euro.

Najwyższe godzinowe koszty pracy w 2019 roku zostały odnotowane w Danii (44,7 euro), Luksemburgu (41,6 euro), Belgii (40,5 euro), Francji (36,6 euro ), Holandii (obecnie Niderlandy) - 36,4 euro, Szwecji (36,3 euro), Niemczech (35,6 euro) i Austrii (34,7 euro).

Godzinowe koszty pracy w państwach UE (Źródło: Eurostat) Godzinowe koszty pracy w państwach UE (Źródło: Eurostat)

W 2019 średni godzinowy koszt pracy w samym przemyśle UE wyniósł 28,1 euro i 34,1 euro w strefie euro. W budownictwie ten koszt wyniósł 24,8 euro, a w strefie euro 28 euro. W przypadku usług godzinowy koszt pracy wyniósł 27,5 euro i 30,4 euro w strefie euro.

Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki UE wyniósł 25,1 proc. w UE i 25,6 proc. w strefie euro, oscylując od 5,3 proc. godzinowego kosztu pracy na Litwie do 32,9 proc. we Francji.

W 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim godzinowe koszty pracy w całej gospodarce UE wyrażone w euro wzrosły o 2,9 proc. i o 2,5 proc. w strefie euro.

W strefie euro największy wzrost odnotowano na Słowacji (+7,8 proc.), w Estonii (+7,7 proc. ) i na Łotwie (+7,4 proc.). Godzinowe koszty pracy wzrosły najmniej na Malcie (+1 proc. ) i Finlandii (+1,4 proc.).

W przypadku państw członkowskich spoza strefy euro w 2019 roku największy wzrost godzinowych kosztów pracy w całej gospodarce, wyrażonych w walucie krajowej, odnotowały Rumunia (+13,1 proc.) i Bułgaria (+11,7 proc.), a najmniejszy Dania (+1,9 proc.) i Szwecja (+2,2 proc.).www.pulshr.pl | 10-07-2020 19:07:51