Problemy firmy szkoleniowej w czasie koronawirusa


JD - 31 mar 2020 12:23


Firma Lauren Peso Polska z siedzibą w Chorzowie w związku z sytuacją wynikającą z pandemii koronawirusa podjęła decyzję o dalszym wstrzymaniu do odwołania realizacji szkoleń, finalizacji umów i projektów doradczych metodami b2b.

Realizacja większości szkoleń i projektów doradczych została ponownie przeniesiona na maj i czerwiec 2020 roku, jednak spółka nie może wykluczyć ponownego przedłużenia terminu ich realizacji w zależności od dalszego rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce. 

W powyższym okresie znaczącemu zmniejszeniu mogą ulec przychody spółki osiągnięte również w II kwartale 2020 roku - a nie jak pierwotnie zakładano przychody osiągnięte jedynie w I kwartale 2020 roku - co będzie miało wpływ na zmniejszenie osiągniętego wyniku finansowego we wskazanym okresie.

Wstrzymanie realizacji projektów doradczych i szkoleń może także skutkować, w skrajnym przypadku, brakiem generowania przychodów z tytułu świadczonych usług w okresie utrzymywania się stanu epidemicznego. 

Celem umożliwienia klientom korzystania z usług szkoleniowych spółka uruchomiła możliwość korzystania z usług szkoleniowych on-line co spotyka się z pozytywnym odbiorem i stanowi alternatywne rozwiązanie do bezpośredniego świadczenia usług szkoleniowych w okresie obowiązywania stanu epidemicznego.

W ocenie zarządu spółki udostępnienie możliwości korzystania ze szkoleń online może przyczynić się do częściowego zabezpieczenia przychodów osiąganych z działalności szkoleniowej. 

Lauren Peso Polska zajmuje się organizacją i prowadzeniem szkoleń biznesowych skierowanych do kardy zarządzającej i pracowników niższego szczebla.

Szkolenia prowadzone przez Lauren Peso Polska dotyczą głównie zarządzania i sprzedaży. Poza działalnością szkoleniową spółka prowadzi także działalność w zakresie doradztwa personalnego - usługi HR.www.pulshr.pl | 10-07-2020 19:15:39