W 2019 roku mniej wypadków przy pracy


KM - 31 mar 2020 10:46


83205 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy zgłoszono w sumie w 2019 roku. To o 1,3 proc. mniej niż w roku 2018. Zmniejszył się również wskaźnik wypadkowości z 6,37 w 2018 r. do 6,15 w 2019 r.

Wypadki śmiertelne w  2019 r. stanowiły (podobnie jak w roku 2018) 0,2 proc. wszystkich wypadków. Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 24,6 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 1,1 proc.).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości (to liczba osób poszkodowanych przypadających na 1000 pracujących) w 2019 roku odnotowano w województwach dolnośląskim (7,55), wielkopolskim (7,26) i śląskim (7,21).  Najniższy wskaźnik dotyczy województw mazowieckiego (4,53) i małopolskiego (4,64).

źródło: GUS źródło: GUS

Najwięcej wypadków w górnictwie

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach górnictwo i wydobywanie (15,68), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (13,83) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (10,04), natomiast najniższy w sekcjach informacja i komunikacja (1,22), pozostała działalność usługowa (1,62) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (1,72).

Przeczytaj: Wypadki w pracy - tylko nie w piątek

Najczęstszą przyczyną wypadku były zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (31 proc.); uderzenie przez obiekt w ruchu (21 proc.); kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (19 proc.)

źródło: GUS źródło: GUS

W zeszłym roku życie przy pracy straciło 23 górników wobec 21 w 2018 roku. W kopalniach węgla kamiennego zginęło 16 pracowników (wobec 15 rok wcześniej), w kopalniach rud miedzi 5 (rok wcześniej - 1), a w kopalniach odkrywkowych 2 (wobec 5 w 2018 roku). Wypadków, w których pracownicy odnieśli ciężkie obrażenia, było 10 - o 5 mniej niż w 2018 roku.

Najczęstszą przyczyną ubiegłorocznych wypadków w górnictwie były zdarzenia związane z zagrożeniami naturalnymi - tąpaniami i odprężeniami górotworu pod ziemią. W minionym roku pięć tąpnięć wywołanych wstrząsami spowodowało śmierć sześciu i poważne obrażenia u dwóch górników, zaś 56 pracowników było lżej rannych. Natomiast w wyniku pięciu odprężeń górotworu rannych zostało 23 pracowników, w tym jeden ciężko.

Przeczytaj: Jak zgłosić wypadek przy pracy w domu? Prawo tego nie ułatwia

- W roku 2019 zaobserwowano duży udział wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim. Na 33 wypadki śmiertelne i ciężkie w 2019 roku aż 22 zaistniały z powodu błędów ludzkich, nieprzestrzegania podstawowych zasad i przepisów BHP, złej organizacji i koordynacji robót - informuje rzeczniczka Wyższego Urzędu Górniczego Anna Swiniarska-Tadla.

Błędy ludzkie były także najczęstszą przyczyną wypadków ogółem. Ze statystyk wynika, że nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną ponad 60 proc. wszystkich wypadków. Najrzadziej było to nieużywanie sprzętu ochronnego czy niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika. 

źródło: GUS źródło: GUSwww.pulshr.pl | 07-07-2020 01:26:28