Pracodawcy RP chcą powołania Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej


Michał Wroński - 27 mar 2020 17:13


Pracodawcy RP wystąpili z inicjatywą powołania Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. Miałaby to być ekspercka grupa ekonomistów działająca przy reaktywowanej niedawno Radzie Przedsiębiorczości.

W skład Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej mieliby wchodzić głównie ekonomiści z organizacji tworzących Radę Przedsiębiorczości.

- Zadaniem CMSG będzie dostarczanie informacji o bieżącym stanie gospodarki na podstawie danych przekazywanych przez członków organizacji skupionych w Radzie. Moim zdaniem będzie to najbardziej miarodajna, aktualna i najszybsza informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw – mówi Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP i Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego.

- Zakładamy, że do zadań grupy należałoby m.in. monitorowanie wskaźników gospodarczych, sytuacji przedsiębiorstw i rynku pracy oraz sytuacji finansów publicznych - dodaje dr Sławomir Dudek, Główny Ekonomista Pracodawców RP. Jak mówi, Centrum miałoby wypracowywać rekomendacje w zakresie działań wspierających bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo finansów państwa, w tym działań pokryzysowych, służących odbudowie i rozwojowi przedsiębiorczości i gospodarki jako całości. Jak wskazuje dr Dudek, grupa analizowałaby także programy gospodarcze wdrażane w innych krajach świata, a szczególnie w tych najbardziej dotkniętych skutkami pandemii.www.pulshr.pl | 02-07-2020 23:23:06