Dolnośląscy Pracodawcy przekazali posłom postulaty do tarczy antykryzysowej


AKC - 27 mar 2020 16:20


Dziś (27 marca) Sejm zajmuje się tzw. tarczą antykryzysową. Dolnośląscy Pracodawcy - 
Regionalny Związek Pracodawców Konfederacji Lewiatan - przekazał szefom wszystkich klubów poselskich postulaty dotyczące ustawy antykryzysowej. To kolejna organizacja pracodawców, która liczy na zmiany w rządowej tarczy.

Zdaniem Dolnośląskich Pracodawców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne należy zwolnić nie tylko mikrofirmy zatrudniające do 9 pracowników, ale wszystkich przedsiębiorców, pracodawców w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc powinna być skierowana do wszystkich sektorów gospodarki, w tym dużych przedsiębiorców, o ile firma odnotowała 25-proc. spadek obrotu w stosunku do poprzedniego miesiąca lub do analogicznego miesiąca 2019 r.

Trzeba też natychmiast umożliwić wszystkim firmom do tego zmuszonym wprowadzenie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz zagwarantowanie dopłat do wynagrodzeń do wysokości połowy przeciętnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Powinno się to odbyć w trybie nadzwyczajnym i bez zbędnej biurokracji, najlepiej w formie oświadczenia. 

Pracodawcy popierają zniesienie limitu pomocy dla wszystkich przedsiębiorców, jaki był pierwotnie zapisany w projekcie ustawy (800 mln zł). Należy jednak zapisać, na jaką pomoc z budżetu mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy (wskazać kwotę wsparcia), aby możliwe było oszacowanie możliwości uzyskania wsparcia i dostosowanie strategii działania firmy w okresie zmniejszonych możliwości realizacji podstawowej działalności.

Uproszczenie i przyspieszenie procedur - pomoc powinna być możliwa do pozyskania w ciągu kilku dni.

Czytaj też: Co druga firma obawia się zagrożenia płynności finansowej

Zaproponowane w projekcie rozwiązania dyskryminują około pół miliona pracowników tymczasowych, którzy wykonują pracę na rzecz pracodawców użytkowników, objętych przestojem. Dlatego trzeba im udzielić wsparcia.

Pomoc de minimis. Wymaga jednoznacznego wyjaśnienia w ustawie, czy udzielana pomoc będzie limitowana zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej (limit do 800 tys. EUR). Pracodawcy proponuja, aby rozciągnąć zakres zastosowania tego przepisu na wszystkie przypadki pomocy.

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość otrzymywania zwrotów VAT w najkrótszym możliwym terminie, tak aby zatrzymane kwoty podatku nie pogłębiały problemów z płynnością finansową przedsiębiorstw i brakiem dostępu do finansowania działalności. Zasadne jest, aby w terminie trwania stanu epidemicznego albo epidemii, ale także w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu, zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonywany był w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

Czytaj też: Blisko 80 proc. małych firm chce zwolnienia ze składek ZUS

Uwzględniając kryzysową sytuację związaną z epidemią COVID-19 i ryzykiem wystąpienia głębokiego spowolnienia gospodarczego bądź recesji, należy też podjąć środki mające na celu maksymalne wsparcie płynności finansowej. Pracodawcy proponują skrócić do 3 dni termin, w którym naczelnik urzędu skarbowego zwalnia środki zgromadzone na koncie VAT. Celem zmiany jest możliwie szybkie uwolnienie środków zgromadzonych na kontach VAT i wsparcie tym samym płynności finansowej przedsiębiorców.

Firma zatrudniająca i uczestnik PPK w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. nie powinni finansować wpłaty podstawowej ani wpłaty dodatkowej.

Dolnośląscy Pracodawcy to jedna z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku skupiająca ponad 150 firm działających w regionie, m.in. Zakłady Tkanin Technicznych
„Technotex”, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "Invest - Park", Ośrodek Szkolenia Technicznego, Hotel SPA Dr Irena Eris czy Grupa Entropia.www.pulshr.pl | 03-07-2020 15:52:36