Forum Rozwoju Przemysłu: Tarcza jest zbyta mała


AKC - 27 mar 2020 15:00


Polskę czeka wielka, niespotykana dotąd próba społeczna i ekonomiczna. Propozycje rządu wymagają pogłębienia. Gospodarka oczekuje większego i konkretnego wsparcia. Same zapewnienia nie wystarczą. - Apelujemy, by cała administracja przygotowując środki zaradcze, pozwalające przejść ten kryzys i umożliwiające start w nowych warunkach, uwzględniała stanowiska przedsiębiorców. Przy uwzględnieniu zmian proponowanych przez praktyków biznesu, możemy się w przyszłości okazać mocniejsi niż dotąd byliśmy - przekonuje Forum Rozwoju Przemysłu.

FRP wystawia negatywna oceną rządowej tarczy antykryzysowej. - Niestety zaproponowane zmiany oceniamy jako zdecydowanie niewystarczające. Obecnie proponowane mechanizmy wsparcia kierowane są głównie do mikro, małych i średnich firm, które stanowią jeden z wielu elementów całego łańcucha wartości. MŚP są w przemyśle kooperantami w łańcuchu dostaw do dużych firm albo logistyki i transportu. Ich rola jest niezwykle ważna, jednak, gdy duże zakłady zostaną zatrzymane stracą oni swoje kontrakty - ostrzega forum.

W propozycjach rządu brakuje, jak zaznacza, fundamentalnych rozwiązań, m.in.:

Jak podkreśla FRP, te i bardziej szczegółowe zmiany mogące usprawnić działanie przemysłu na poziomie operacyjnym powinny być natychmiast wprowadzone. Brak wsparcia dla dużych zakładów może oznaczać natychmiastowe zwolnienia nawet do 25 proc. pracowników, co w przypadku jedynie członków FRP oznacza około 200 tys. osób.

Jak alarmuje forum, patrząc na zbyt zbiurokratyzowane procedury wsparcia dla mikro firm i MŚP wiadomo już, że duża część z nich będzie wolała zawiesić działalność i zwolnić pracowników, niż podejmować próby skorzystania z i tak zbyt ograniczonego i trudnego do uzyskania wsparcia.

Czytaj też: Co druga firma obawia się zagrożenia płynności finansowej

- Zaproponowane przez rząd zmiany, powinny stanowić większy parasol ochronny niż w przedstawionym w środę projekcie. Przetrwanie polskiej gospodarki, utrzymanie się polskiego przemysłu są w tym momencie niezwykle istotne. To właśnie podjęcie ryzyka w tym trudnym momencie jest jedyną drogą do ochrony przed recesją gospodarczą i utratą wielu tysięcy miejsc pracy - podkreśla Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, inicjator i przewodniczący Forum Rozwoju Przemysłu.

Czytaj też: BCC o tarczy antykryzysowej: wciąż brakuje ważnych zapisów

FRP apeluje do rządu i parlamentu, aby pochylił się jeszcze raz nad zaproponowanymi przez przemysł postulatami i szczegółowymi uwagami do projektów ustaw, które mają na celu zabezpieczenie polskiej gospodarki w czasie epidemii oraz spodziewanych skutków zaistniałej sytuacji w Polsce i na świecie. - Gospodarka nie da sobie sama rady. Pakiet pomocowy musi być większy i rzeczywisty inaczej nie zadziała. Cenę za to poniosą rozwijane od kilkudziesięciu lat firmy i ich pracownicy ostrzega FRP.

Forum Rozwoju Przemysłu powstało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Forum zrzesza takie firmy jak: Aldesa Nowa Energia, BASF Polska, Chem Poland, Dräger Polska, Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” czy Grupa Azoty.www.pulshr.pl | 03-07-2020 15:28:36