Obsady pociągów międzynarodowych wyłączone z obowiązku kwarantanny


Michał Wroński - 26 mar 2020 22:26


Z obowiązku 14-dniowej kwarantanny wyłączona jest obsada pociągów międzynarodowych oraz pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego. Ma to na celu utrzymanie międzynarodowych przewozów towarowych.

Od 27 marca osoby, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, lecz pracują na co dzień w drugim kraju, po przekroczeniu granicy Polski zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie. Nowe regulacje w tej sprawie wprowadziło rozporządzenia ministra zdrowia z 24 marca (wcześniej osoby takie w drodze do pracy i z pracy mogły przekraczać granice, nie będąc objętymi 14-dniową kwarantanną - podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy).

Takie zaostrzenie przepisów postawiło pod znakiem zapytania możliwość swobodnego przekraczania granicy przez obsady pociągów. Jak jednak poinformował Urząd Transportu Kolejowego, minister zdrowia doprecyzował zapis dotyczący przekraczania granicy przez pracowników kolei w towarowym ruchu transgranicznym i obowiązkowa kwarantanna nie będzie stosowana w przypadku przekraczania granicy Polski przez obsadę pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, „wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym”.

Maszyniści, ajenci, rewidenci taboru, osoby dowożące tych pracowników do miejsca wykonywania obowiązków służbowych i przekraczający granicę mają jednak obowiązek wypełnić karty lokalizacyjne.

Jak zastrzega UTK, zwolnienie z obowiązku kwarantanny następuje na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który przekazuje ją do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Urząd zapewnił przy tym, że listy pracowników przekazanych uprzednio przez przewoźników do Straży Granicznej pozostają aktualne, zaś w przypadku aktualizacji list pracowników przekraczających granicę przewoźnik powinien poinformować jednocześnie prezesa UTK oraz bezpośrednio właściwy Oddział Straży Granicznej.www.pulshr.pl | 27-05-2020 12:09:00