Work Service coraz bliżej przejęcia


Adam Sofuł - 26 mar 2020 21:04


Gi International S.R.L., złożył trzy wnioski do właściwych organów antymonopolowych w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie kontroli nad Work Service. To konsekwencja zawartej w lutym umowy inwestycyjnej.

Gi International S.R.L której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, złożyła wnioski do organów antymonopolowych w Polsce, Czechach oraz Niemczech. - Zgodnie z informacjami przekazanymi przez inwestora inwestor jest w trakcie przygotowywania pozostałych wniosków do właściwych organów antymonopolowych, które zostaną złożone w terminie późniejszym – czytamy w komunikacie.

Zobacz też:Work Service się (prawie) sprzedał. Taniej niż myślał

Uzyskanie zgody właściwych organów antymonopolowych na przejęcie przez inwestora kontroli nad Work Service i jej podmiotami powiązanymi stanowi jeden z warunków zawieszających transakcji określonych w umowie inwestycyjnej z lutego 2020 roku.

Zobacz też: Work Service w tarapatach. Agencje zatrudnienia tracą popularność?

W ramach owej umowy inwestorowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu zostało przyznane prawo do nabycia od akcjonariuszy co najmniej 55,89 proc. akcji spółki za maksymalną cenę 0,21 zł. 

Umowa zakłada dofinansowanie spółki Work Service przez inwestora na łączną kwotę do 210,2 mln zł i będzie polegać m. in. na udzieleniu przez inwestora odrębnych pożyczek pomostowych w łącznej kwocie 20 mln zł w celu sfinansowania bieżącej działalności spółek z grupy kapitałowej.

Inwestor ma także udzielić spółce 108,7 mln zł w celu spłaty zobowiązań i kosztów transakcyjnych oraz sfinansowania bieżącej działalności, a także zapłacić 81,5 mln zł w sposób określony w umowach o redukcji zadłużenia bankowego i obligacyjnego.

Dla Work Service to byłby bardzo pożądany zastrzyk gotówki. Od wielu miesięcy spółka walczy o przetrwanie, redukując koszty, szukając nabywców na spółki zależne. Jej problemy zaczęły się kilka lat temu za sprawą przyjętej przez nią agresywnej strategii i licznych akwizycji finansowanych długiem.

Nie wszystkie przejęte spółki przynosiły zyski, także umowy przejęcia niekoniecznie okazywały się korzystne dla Work Service. Wzrosło zadłużenie i zaczęły się kłopoty z jego obsługą. Spółka miała nawet problem z wykupem obligacji.www.pulshr.pl | 27-05-2020 11:35:47