BCC interweniuje ws. problemów cudzoziemców na granicach


KM - 26 mar 2020 17:35


Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z 13 marca na terytorium Polski wciąż mogą wjechać nie tylko obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, ale także niektórzy cudzoziemcy, m.in. Ci wykonujący w Polsce pracę. Jak poinformował Business Centre Club, na granicach pojawiają się jednak problemy. Organizacja otrzymała zgłoszenia o sytuacjach, w których Straż Graniczna odmawia cudzoziemcom wjazdu na terytorium Polski, choć należą do opisanej w rozporządzeniu grupy osób posiadających prawo do pracy.

Organizacja otrzymała zgłoszenia o sytuacjach, w których Straż Graniczna odmawiała cudzoziemcom wjazdu na terytorium Polski, choć należą do opisanej w rozporządzeniu ministerstwa grupy osób posiadających prawo do pracy na terenie Polski i faktycznie wykonujących tę pracę.

Jak informuje BCC, problemy z obecnie obowiązującymi przepisami mają nie tylko cudzoziemcy, którzy zostali zatrzymani na granicy. Problem z ustaleniem, w jaki sposób oraz z jakimi dokumentami powinni wracać cudzoziemcy, mają także sami przedsiębiorcy.

W związku z tym organizacja wystąpiła z prośbą o podjęcie działań do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

„Wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji faktycznej i prawnej związanej ze stanem epidemii BCC wystąpił do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców o pilne podjęcie stosownych działań, będących w kompetencjach Rzecznika MŚP w szczególności poprzez ustalenie, jakie dokumenty cudzoziemcy powinni przedstawiać Straży Granicznej podczas przekraczania granicy, dla udowodnienia, że wykonują pracę na terytorium RP, lub że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy oraz poprzez wyjaśnienie, czy i na jakiej podstawie Straż Graniczna może odmówić cudzoziemcowi wjazdu na terytorium RP bez wydawania przez komendanta placówki Straży Granicznej decyzji” - czytamy w przesłanym dokumencie.www.pulshr.pl | 26-05-2020 11:59:57