Nowe zasady pracy w kopalniach w związku z koronawirusem


PAP/PSZ - 26 mar 2020 12:03


Z powodu epidemii koronawirusa spółki węglowe wprowadziły nowe zasady organizacji pracy w kopalniach i zakładach górniczych - wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Podjęte działania różnią się w zależności od potrzeb i specyfiki poszczególnych kopalń.

"Sytuacja związana ze stanem epidemii koronawirusa obliguje zarządy spółek do podejmowania ciągłych działań zapobiegawczych i czasami trudnych decyzji" - oznajmił wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda, cytowany w czwartkowym komunikacie tego resortu.

Górnicze spółki powołały sztaby kryzysowe, które decydują o dalszym postępowaniu wewnątrz spółki, wprowadzaniu ograniczeń i zmian w zakresie organizacji pracy oraz zapewnieniu właściwej ilość środków ochrony osobistej i dezynfekcji - podało ministerstwo.

Wiceminister Gawęda podkreślił, że każda kopalnia ma swoją specyfikę, uwarunkowania techniczno-ruchowe oraz różny poziom zagrożeń, dlatego organizacja pracy i sposoby zabezpieczenia zakładów górniczych będą pozostawały w gestii dyrektorów poszczególnych kopalń - kierowników ruchu zakładów górniczych.

"W przypadku zaistnienia szczególnej sytuacji, dla zachowania bezpieczeństwa, rozważane jest też skoszarowanie osób o szczególnych kwalifikacjach, w tym pracowników obsługi urządzeń szybowych, dyspozytorni oraz specjalistów, czy osób posiadających odpowiednie uprawnienia" - poinformował resort aktywów.

W skali kopalni jest to od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu pracowników. Takie przypadki będą rozpatrywane przez zarządy spółek na podstawie wniosku dyrektora kopalni. Skoszarowaniu nie podlegałaby załoga związana bezpośrednio z produkcją.www.pulshr.pl | 26-05-2020 23:11:20