Amazon: zapewniamy bezpieczeństwo pracownikom


KO - 20 mar 2020 13:22


Przywiązujemy najwyższą wagę do zdrowia naszych pracowników - zapewnia w przesłanym PulsHR.pl stanowisku Amazon. To odpowiedź na postulaty zamknięcia magazynów, zgłaszane przez związki zawodowe, w związku zagrożeniem zakażeniem koronawirusem.

W środę 18 marca opublikowaliśmy tekst na temat postulatu zamknięcia magazynów firmy Amazon w Polsce. Postulat taki w poniedziałek działające w firmie związki zawodowe NSZZ Solidarność oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza przekazały wojewodom pięciu województw, gdzie znajdują się magazyny.

Pracownicy boją się o swoje zdrowie ze względu na dużą liczbę osób na każdej zmianie, a także ich transport autobusami z odległych miejscowości. Powołaliśmy się też na informację od NSZZ Solidarność o skierowaniu na kwarantannę jednego z autobusów przewożących pracowników do wrocławskiego magazynu.

Czytaj też: Związki zawodowe w Amazonie domagają się zamknięcia magazynów

Amazon przysłał nam swoje stanowisko w sprawie. Jak informuje biuro prasowe Amazon do firmy nie dotarła żadna informacja o podejrzeniu lub wykryciu koronawirusa u pracowników.

Amazon wymienia także w swoim stanowisku listę środków podjętych dla zapewnienia bezpieczeństwa  pracownikom. Są to: ochronne środki zapobiegawcze w placówkach, w tym zaostrzone wymogi czystości, zachowanie bezpiecznego dystansu między pracownikami w centrach logistycznych, a także między kierowcami i odbiorcami przesyłek podczas dostawy.

"Przywiązujemy najwyższą wagę do zdrowia naszych pracowników – istotne jest, aby pozostali w domu, jeśli chorują lub któraś z osób w ich domu dostała gorączki w przeciągu ostatnich 24 godzin", czytamy w informacji biura prasowego. 

"Zwiększyliśmy częstotliwość i intensywność sprzątania - wszystkie klamki drzwiowe, poręcze schodów, przyciski w windach, schowki i ekrany dotykowe są regularnie dezynfekowane. Zobowiązaliśmy wszystkich pracowników do pozostania w domu i zwracania się o pomoc medyczną, jeśli się źle poczują.

Poprosiliśmy wszystkich pracowników o częste mycie rąk wodą z mydłem przez co najmniej 20 sekund, zwłaszcza po wyjściu do łazienki, przed jedzeniem oraz po kaszlu, kichaniu lub wydmuchaniu nosa. Jeżeli mydło i woda nie byłyby łatwo dostępne, należy użyć środka do higieny rąk na bazie alkoholu o stężeniu powyżej 60 proc.

Wprowadziliśmy zmiany związane z rozkładem przestrzennym w budynkach, aby zapewnić pracownikom możliwość zachowania bezpiecznej odległości od siebie (m.in. rozstawiliśmy krzesła i stoły na stołówkach). Zwiększyliśmy liczbę autobusów, żeby pracownicy mogli zachować bezpieczny odstęp od siebie podczas dojazdu do pracy

Zrezygnowaliśmy ze spotkań organizacyjnych z pracownikami. Rozłożyliśmy w czasie godziny przerw, żeby zmniejszyć liczbę osób korzystających ze stołówki w tym samym czasie

Tymczasowo zawiesiliśmy kontrole bezpieczeństwa prowadzone przy wyjściu z budynków, aby ograniczyć gromadzenie się ludzi w jednym miejscu w tym samym czasie.Tymczasowo zmieniliśmy również naszą politykę w zakresie korzystania z telefonów komórkowych, aby umożliwić pracownikom kontakt z rodziną. 

Nasze rozmowy rekrutacyjne na większość stanowisk odbywają się teraz online" - zapewnia w informacji Amazon.

Firma zapewnia, że podczas trwania pandemii COVID-19 wraz z siecią swoich partnerów pomaga społecznościom na całym świecie - dostarczając niezbędne produkty bezpośrednio do domów osób, które ich potrzebują. "W uznaniu dla zaangażowania naszych pracowników w obecnej sytuacji, staramy się o wprowadzenie podwyżki płac, którą negocjujemy z przedstawicielami związków zawodowych", informuje biuro prasowe Amazon, które zwraca uwagę, że wielu z jego klientów nie ma obecnie dostępu do niezbędnych produktów.

"Chcemy mieć pewność, że będziemy dysponować odpowiednimi zasobami, aby móc zaspokoić ich potrzeby. W chwili obecnej pierwszeństwo dajemy przyjmowaniu i wysyłaniu produktów, które są najbardziej istotne dla naszych klientów. Należą do nich produkty spożywcze, zdrowotne i higieny osobistej, książki, a także rzeczy potrzebne do pracy zdalnej" - podkreślają służby prasowe koncernu. www.pulshr.pl | 04-04-2020 16:12:37