Orzeczenia o zdolności do pracy i szkolenia BHP w dobie koronawirusa. Pracodawcy postulują zmiany


aw - 19 mar 2020 17:45


Pracodawcy RP zaapelowali do minister rodziny, pracy i polityki społecznej i ministra zdrowia o wprowadzenie ułatwień w zakresie medycyny pracy. Pracodawcy postulują o okresowe zawieszenie orzekania lub przedłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy, przy uwzględnieniu specyfiki badań wstępnych i okresowych.

W opinii Pracodawcy RP w obecnej sytuacji wprowadzenie takich ułatwień jest niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy tak dla pracowników, jak i pracodawców oraz personelu medycznego. Pracodawcy zwracają się do rządu o jak najszybsze wdrożenie rozwiązań w obszarze medycyny pracy.

- Na chwilę obecną właściwym rozwiązaniem wydaje się być czasowo określone zawieszenie orzekania i wydłużenie ważności orzeczeń, przy uwzględnieniu oczywiście specyfiki zarówno badań wstępnych, jak i okresowych. Docierają do nas sygnały o obawach pracodawców i pracowników, związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innym, niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej – mówi Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP.

Pracodawcy zaznaczają również, że szybko narasta problem w postaci niedostępności lekarzy orzeczników, głównie z dominujących w tej grupie specjalistów dojrzałych grup wiekowych, którzy zawieszają swoją działalność z obawy przed konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2.

Jeśli więc pracownik odmawia wykonania badań profilaktycznych, zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych, co skutkuje ryzykiem utraty pracownika lub postępowaniem niezgodnym z przepisami w sytuacji, gdy dopuści takiego pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego.

Dodatkowo Mądrala zwraca uwagę, że ryzyko zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 zdrowego pracownika w trakcie badań medycyny pracy od innego pacjenta, przebywającego w tym samym czasie w placówce medycznej, jest tak samo duże jak ryzyko zakażenia personelu medycznego.

Pracodawcy RP apelują, aby z uwagi na trudną sytuację, w jakiej się znajdujemy, jak najszybciej zastosować rozwiązania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno pracodawcom i pracownikom, jak i personelowi medycznemu.

Postulaty organizacji wpisują się w szersze oczekiwania.

- Medycyna pracy to obszar łączący pracodawców, pracowników i personel medyczny. W obecnej sytuacji pojawiły się zagrożenia, które wcześniej nie występowały. Tak daleko idące zmiany wymagają elastyczności, zwłaszcza gdy w grę wchodzą aspekty wpływające na bezpieczeństwo wymienionych grup. Dlatego postulaty Związku Pracodawców RP świadczą o poczuciu odpowiedzialności zarówno za pracowników, jak i personel medyczny. Gdyby zostały zrealizowane, niektóre pozytywne skutki będą natychmiastowe, a kolejnych należy się spodziewać w dłuższej perspektywie - komentuje dla PulsHr.pl Rafał Jędrzejewski, dyrektor generalny Executive & Friends.

Pracodawcy RP postulują też warunkowe dopuszczenie do pracy przy komputerze osób bez badania wstępnego i skierowanie ich na badania po 3 miesiącach. Ponadto, obowiązek ograniczenia dużych skupiska osób wpływa na możliwość przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Dlatego w ocenie Pracodawców RP najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzanie szkoleń za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy udostępnieniu niezbędnych materiałów szkoleniowych, bez konieczności osobistego stawiennictwa na szkoleniu.

Dodajmy, że ze szkoleniami BHP i bez kryzysowej sytuacji epidemii w wielu firmach jest problem. Podczas ponad 24 tys. kontroli w latach 2018-2019 inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy stwierdzili 26,858 tys. nieprawidłowości związanych ze szkoleniami BHP.  Niski poziom kształcenia w zakresie BHP, w opinii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego, nie uświadamia pracodawcom znaczenia tej problematyki dla skutecznego zarządzania ich firmami, a pracownikom dla ochrony ich zdrowia i życia.www.pulshr.pl | 01-06-2020 01:10:35