Ubezpieczenie grupowe – co po zmianie pracy?


Artykuł promocyjny dostarczony przez Ubezpieczenia RANKOMAT Sp. zo.o. Sp.k. - 19 mar 2020 13:21


Wśród ubezpieczeń na życie mamy kilka różnych modeli do wyboru, a jednym z nich jest polisa grupowa. Jest to ochrona możliwa do zakupienia wyłącznie dla pewnej grupy osób – zatrudnionych w firmie, która taką możliwość zapewnia.

Czy jest to jednak rozwiązanie tymczasowe, czy można pomyśleć o takiej polisie w dalszej perspektywie? Sprawdźmy to.

Ubezpieczenie dla pracowników
Osoba, której zależy na nabyciu ochrony na przyszłość, ma kilka opcji do wyboru. Jedną z nich jest polisa grupowa. Nie jest to jednak rozwiązanie dla wszystkich pracujących osób, ponieważ nie każda firma współpracuje z towarzystwem ubezpieczeniowym, zapewniając pracownikom taką możliwość.

Polisa grupowa jest produktem o ściśle określonych zasadach (więcej znajdziemy na: https://rankomat.pl/grupowe-ubezpieczenie-na-zycie). To ubezpieczenie, które musi być dopasowane do potrzeb większej grupy ludzi, z uwzględnieniem ich wieku, zarobków oraz stanu zdrowia. Co to właściwie oznacza? Otóż grupówka będzie zapewniała:

Ubezpieczyciel musi wpasować się w bardzo różne potrzeby pracowników. Część może planować założenie rodziny, inni z kolei obawiają się poważnego zachorowania, jeszcze inni – dojeżdżając do pracy, spędzają sporo czasu za kierownicą. Polisa grupowa powinna zatem zapewniać wsparcie w sytuacji poważnego zachorowania, wypadków, urazów, pobytu w szpitalu, narodzin dziecka czy śmierci bliskich osób.

Polisa musi również być dostosowana do osób zatrudnionych na różnych szczeblach, oferta nie może zatem mieć na tyle wysokiej składki, by część pracowników nie była w stanie jej opłacać.
Z powodu niskiej składki, suma ubezpieczenia nie będzie niestety zbyt wysoka. Polisy grupowe oferują raczej niewysokie wsparcie finansowe, o czym należy pamiętać, decydując się na zakup ubezpieczenia.

Ważny jest również niski czas trwania umowy, ponieważ ochroną zostajemy objęci przez 12 miesięcy. Taka ochrona może zostać przedłużona o kolejny rok, jednak taką chęć musimy wcześniej zgłosić. Dwanaście miesięcy to bardzo niewiele, ponieważ indywidualna ochrona może dotyczyć nawet 30 lat. Część osób może być jednak zadowolona z takiego rozwiązania, ponieważ mogą nie chcieć wieloletniego zobowiązania wobec jednego ubezpieczyciela.

Minusem polisy grupowej, oprócz oczywiście niskiej sumy ubezpieczenia, jest brak możliwości modyfikacji umowy z ubezpieczycielem. Oznacza to, że kupując taką polisę, zgadzamy się również na tę ochronę, która może nas nie dotyczyć (np. świadczenie z tytułu narodzin dziecka u osób, które nie planują powiększać rodziny).

Zmiana miejsca pracy – co z ubezpieczeniem?
Należy pamiętać o tym, że ubezpieczenie grupowe obowiązuje w czasie, gdy jesteśmy związani z firmą, która nas zatrudnia. W sytuacji, gdy postanowimy się rozstać z naszym pracodawcą – pozbywamy się naszego ubezpieczenia.

W takim przypadku towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zaoferować nam kontynuację posiadanego ubezpieczenia, jednak już na zasadach polisy indywidualnej. W takiej sytuacji musimy sprawdzić dokładnie proponowaną umowę i zwrócić uwagę na to, czy nowe warunki umowy w dalszym ciągu są dla nas korzystne. Część osób będzie wolało wybrać indywidualną polisę.

Po co nam polisa grupowa?
Skoro ubezpieczenie grupowe zawierane jest na 12 miesięcy i oferuje niską sumę ubezpieczenia, to czy warto w nie w ogóle inwestować? Oczywiście, że tak, jednak nie jest to rozwiązanie dla każdego.
Jest to z pewnością dobra opcja dla tych osób, które w ogóle nie posiadają żadnego ubezpieczenia. Zdecydowanie lepiej posiadać polisę z niską sumą ubezpieczenia niż żadną.

Z kolei osoby, które posiadają indywidualną polisę – mogą również dodatkowo wykupić grupowe ubezpieczenie, jeżeli ich firma taką możliwość oferuje. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w przyszłości otrzymać dwa odszkodowania w razie wystąpienia zdarzenia polisowego.
Z kolei te osoby, które potrzebują ochrony na wyższą sumę pieniędzy – powinny zastanowić się  nad indywidulnej polisy.

Po co nam polisa indywidualna?
Indywidualna polisa na życie zapewnia ochronę dopasowaną do konkretnych potrzeb klienta. Możemy śmiało zatem zdecydować, że zależy nam zabezpieczeniu na wypadek poważnego zachorowania i na takim rozszerzeniu ochrony poprzestać.

W przypadku ubezpieczenia indywidualnego mamy wpływ na każdy aspekt naszej polisy – wysokość sumy ubezpieczenia, a co za tym idzie – na wysokość i częstotliwość płacenia składki, zakres ochrony oraz czas trwania umowy (5, a nawet 30 lat). Dodatkowo możemy zmieniać warunki umowy w trakcie jej trwania, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Dobre ubezpieczenie na życie powinno być jak najbardziej spersonalizowane. Im bardziej dopasujemy ofertę do siebie, tym większe korzyści na przyszłość.
Zanim jednak dokonamy zakupu polisy na życie, bez względu na to, czy będzie to ubezpieczenie grupowe czy indywidualne, powinniśmy dokonać porównania ofert. Oferta, jaka nas zainteresuje – może mieć na rynku ubezpieczeniowym wiele tańszych odpowiedników.

 

 www.pulshr.pl | 04-06-2020 03:58:28