Zatrudnienie i wynagrodzenia w górę. GUS podał najnowsze dane


jk - 18 mar 2020 11:23


Z najnowszych danych GUS wynika, że zarówno zatrudnienie, jak i poziom płac w lutym 2020 r. poszły w górę. O ile?

W lutym 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,1 proc. rok do roku i wyniosło 6 mln 445,9 tys. - podał GUS.

Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 7,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku i wyniosło 5330,48 zł. Jak podaje GUS, pensje wzrosły we
wszystkich sekcjach od 3,1 proc. w branży górnictwo i wydobywanie do 11,6 proc. w sekcji administrowanie i działalność wspierająca.www.pulshr.pl | 26-05-2020 12:18:48