Epidemia koronawirusa a praca na statku. Marynarze z ograniczoną możliwością zejścia na ląd


AW - 17 mar 2020 12:39


Pandemia COVID-19 oznacza zmiany dla wszystkich morskich statków na świecie. Polska Żegluga Morska ograniczyła zejścia z pokładu i wejścia personelu portowego. Polskie porty mają obowiązek sprawdzać stan zdrowia załóg wpływających tam jednostek.

Jak informuje Polska Żegluga Morska, jej statki nie wpływają do portów państw, gdzie stwierdzono największą liczbę zarażeń koronawirusem. To największy polski armator oraz jeden z większych w Europie. Przedsiębiorstwo posiada 61 statków o łącznej nośności 2,2 mln dwt., w tym masowce, siarkowiec oraz promy. 

- Ograniczono zejścia z pokładu i wejścia personelu portowego, a nasi marynarze mają stały dostęp do Medical Radio - informuje PŻM.

Epidemia kornawirusa pociągnęła za sobą także decyzje zarządów polskich portów.
Już w piątek (13 marca) powołany został Sztab Antykryzysowy Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego i przywróceniu tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową, kontrola w portach polega na:

- Odmowie zejścia na ląd członkom załóg statków handlowych nie spełniającym wymogów określonych w par. 3 ust. 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych ( Dz.U. z 13 marca 2020 roku, poz. 435 ).

- Odebraniu od członków załóg, którym udzielone zostanie prawo zejścia, wypełnionej przez nich Karty Identyfikacyjnej oraz skierowaniu ich do odbycia kwarantanny trwającej 14 dni.

- Dokonaniu przez wyznaczonych funkcjonariuszy pomiaru temperatury ciała członków załóg. Postępowanie z członkami załóg, u których stwierdzone zostanie podwyższenie temperatury ciała ponad 38 st. C, będzie uzależnione od decyzji Granicznego Inspektora Sanitarnego.

- Ekipa kontrolna SG każdorazowo powiadomi operatora przeładunkowego i Koordynację Obrotu Portowego ZMPSiŚ S.A. o zakończeniu odprawy i możliwości obsługi statku.

- Dane członków załogi, którym udzielona zostanie zgoda na zejście ze statku, zostaną przekazane pracownikom ochrony portu.

- Ekipa Kontrolna SG udzieli kapitanom statków instrukcji dot. zakazu zejścia marynarzy z pokładu statku. Wobec członków załóg naruszających zakaz zastosowane zostaną sankcje karne

- Patrole SG będą dokonywały kontroli stanu przestrzegania zakazu opuszczania statku przez marynarzy.

Ulec zmianie w portach musiała też bieżąca praca i dziania związane chociażby z rekrutacją nowych pracowników.

Rada Nadzorcza Zarządu Morskiego Portu Gdańsk odwołała termin drugiego etapu postępowania, tj. rozmów kwalifikacyjnych. - O wyznaczonym terminie drugiego etapu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego ustaleniu - czytamy na stronie gdańskiego portu.www.pulshr.pl | 01-06-2020 21:08:53