CCC chce przywrócenia handlowych niedziel do końca 2020 r.


ICH - 16 mar 2020 20:50


Grupa CCC, sprzedawca i producent obuwia, opowiedziała się za przywróceniem handlowych niedziel do końca 2020 roku. - Biznes znalazł się dziś w sytuacji bez precedensu, w której prowadzenie normalnej działalności nie jest możliwe - stwierdził Karol Półtorak, wiceprezes CCC.

- Biznes znalazł się dziś w sytuacji bez precedensu, w której prowadzenie normalnej działalności nie jest możliwe. Dotyczy to całej branży handlowej, ale również każdej innej gałęzi biznesu. Obecnie wszystkie podmioty starają się podejmować działania, które przynajmniej częściowo zneutralizują skutki kryzysu, więc jako CCC oczekiwalibyśmy możliwie szerokiego pakietu wsparcia uwzględniającego nie tylko mały i średni biznes, ale również duże podmioty, największych pracodawców- powiedział Karol Półtorak, wiceprezes CCC.

- Po pierwsze oczekiwalibyśmy przywrócenia handlowych niedziel do końca 2020 roku. Co więcej, naszym zdaniem wskazany byłby czasowy zakaz sprzedaży na krótko na GPW, który z resztą wprowadziły już inne rynki. Czekamy na oficjalne ogłoszenie pakietu osłonowego, w którym zawarte zostaną również inne kwestie finansowania czy ulg podatkowych, ale także kwestie pracownicze dotyczące wynagrodzeń czy zasiłków- powiedział Karol Półtorak.

Pod koniec minionego tygodnia zarząd CCC poinformował, że skutki ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) pandemii koronowirusa Covid-19 i związane z tym działania podjęte 13 marca 2020 r. przez administrację rządową w zakresie ograniczenia działalności centrów handlowych, będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej CCC.

Jak podkreślono wtedy w komunikacie, CCC nie był w stanie oszacować pełnych skutków pandemii koronowirusa na wyniki finansowe. Niemniej wskazano, że wprowadzone ograniczenia w działaniu galerii handlowych, w których znajdują się salony CCC, będą miały z dużym prawdopodobieństwem negatywny wpływ na wyniki finansowe pierwszego kwartału.

- Należy nadmienić, że grupa intensywnie rozwija sprzedaż w kanałach e-commerce, która stanowiła w strukturze przychodów ze sprzedaży odpowiednio 25 proc. w roku 2019 i blisko 45 proc. w marcu 2020 roku - podkreślono w komunikacie.

W 2019 roku grupa CCC osiągnęła przychody w wysokości 5,84 mld zł wobec 4,73 mld zł rok wcześniej. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w minionym roku 133,13 mln zł wobec 372,52 mln zł rok wcześniej. W 2019 roku zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 18,37 mln zł wobec 223,45 mln zł w 2018 roku.

Czytaj także: CCC na dnie. Ale płacze cała branżawww.pulshr.pl | 27-05-2020 12:22:33