Koronawirus a urzędy pracy. Chcesz coś załatwić, zrób to zdalnie


jk - 16 mar 2020 20:00


Koronawirus wywrócił do góry nogami nie tylko pracę w firmach, ale także w urzędach pracy. Od poniedziałku 16 marca w większości urzędów została zawieszona bezpośrednia obsługa klienta.

W niedzielę 15 marca marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz poinformował na Twitterze o kolejnym przypadku zakażenia koronawirusem - to szósty przypadek w Zachodniopomorskiem. Osoba, która ma wirusa SARS-CoV-2, to pracownica Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, kobieta nie jest pracownikiem z pierwszej linii kontaktu z klientami urzędu, ale pracowała w pokoju, do którego jednak określona grupa interesantów mogła trafić. Po zweryfikowaniu osób z pierwszego kontaktu zostaną one objęte kwarantanną. Podjęto również decyzję o dezynfekcji budynku przez profesjonalną firmę.

Czytaj też: Rekrutacja w obliczu koronawirusa. Jak firmy radzą sobie z pozyskiwaniem kandydatów?

W związku z zaistniała sytuacją obsługa klienta w placówce została wstrzymana do odwołania.

- Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pracuje w formie pracy zdalnej. Sytuacja jest spokojna. Dziś zostanie przeprowadzona profesjonalna dezynfekcja pomieszczeń dla pełnego bezpieczeństwa. Interesantów prosimy o załatwianie spraw mailem. Od jutra praca zdalna z dyżurami na miejscu – pisze Olgierd Geblewicz na Twitterze.

Obsługa klienta w urzędach pracy zawieszona

Również inne urzędy pracy zmieniły modele funkcjonowania. Przykładem jest Gdański Urząd Pracy, gdzie od poniedziałku (16 marca) zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Oznacza to, że do odwołania siedziba GUP będzie zamknięta, a do budynku przy ul. 3 Maja 9 wpuszczani będą wyłącznie pracownicy urzędu pracy.

Odwołane zostały także zaplanowane na marzec giełdy pracy, indywidualne wizyty oraz konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy nie pracują. Jak podkreśla GUP, na bieżąco rozpatrywane są wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej, a także wnioski otrzymane telefonicznie bądź za pośrednictwem oficjalnych kanałów w mediach społecznościowych. Gdański Urząd Pracy wstrzymał również wszystkie skierowania bezrobotnych na staże oraz szkolenia.

Czytaj też: Biznes prowadzi na 4 kontynentach. Oto jego recepta na kryzys spowodowany koronawirusem

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach poinformował, że decyzją prezydenta miasta Katowice od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania nie będzie przyjmował klientów. Sprawy można załatwiać drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną. Z kolei od poniedziałku 16 marca przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach została zamontowana specjalna skrzynka, do której można wrzucać informacje do urzędników z prośbą o kontakt.

Również w Łodzi dokumenty i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub za pomocą specjalnego pojemnika, ustawionego przy wejściu do budynku PUP w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

Od 16 marca do odwołania została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przy placu Na Stawach 1 i ul. Kraszewskiego 36 oraz Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie oraz Nowym Sączu. Komunikat dotyczy także siedzib biur projektów w Krakowie, Miechowie i Nowym Targu.

Również we wrocławskim urzędzie pracy czasowo ograniczona została bezpośrednia obsługa klientów. Do siedziby PUP Wrocław będą wpuszczani tylko pracownicy jednostki.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie także zmienił zasady funkcjonowania i ograniczenie pracy urzędu w związku z pandemią koronawirusa. 

- W ubiegłym tygodniu zostały odwołane wszystkie spotkania, narady, konferencje i konsultacje grupowe oraz wystosowano do klientów prośbę o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w siedzibie urzędu i kontaktowanie się  z pracownikami telefonicznie i elektronicznie – mówi Wiesława Lipińska, rzecznik WUP

- Od 16 marca do odwołania wprowadzono ograniczenia w wykonywaniu zadań tylko do  niezbędnych, gwarantujących pomoc mieszkańcom Mazowsza. Od poniedziałku pracownicy WUP pracują zdalnie. Jednocześnie wprowadzono rotacyjne dyżury pracowników w każdej komórce organizacyjnej, by zapewnić ciągłość pracy urzędu – dodaje Lipińska.

Załatwianie spraw w urzędzie pracy przez internet

W tej chwili dobrym rozwiązaniem na załatwienie spraw w urzędach pracy jest internet – w tym celu potrzebny jest jednak bezpieczny podpis elektroniczny albo profil zaufany ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wówczas osobista wizyta w danej jednostce nie będzie konieczna.

Co istotne, osoby, które nie dysponują profilem zaufanym, a mają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Rejestracja elektroniczna polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

Mając profil zaufany w urzędzie pracy można nie tylko zarejestrować się jako osoba bezrobotna, ale także wykreślić się z rejestru osób poszukujących pracy, otrzymać wszystkie zaświadczenia z PUP, a także zgłosić brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Z kolei pracodawcy mogą m.in. zgłosić oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, złożyć wniosek o staż czy szkolenie indywidualne, a także poinformować o nowych ofertach pracy.www.pulshr.pl | 27-05-2020 03:50:08