MEN odpowiada na pytania w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych


PAP/RAF - 11 mar 2020 21:48


Zajęcia w szkołach i przedszkolach są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni to okres przejściowy - bez zajęć dydaktycznych, ale z zajęciami opiekuńczymi - informuje na swojej stronie ministerstwo edukacji. Zamieszcza tam pytania i odpowiedzi, o czym należy wiedzieć w związku z zawieszeniem lekcji.

MEN przypomina, że zajęcia zostały zawieszone na podstawie specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. Jak zaznaczono - dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Zajęcia są zawieszone od 12 do 25 marca, z czego pierwsze dwa dni (12, 13 marca) to okres przejściowy, kiedy to w przedszkolach i szkołach podstawowych będą się odbywać tylko zajęcia opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca placówki oświatowe będą zamknięte.

Czytaj też: Szkoły i przedszkola zamknięte z powodu koronawirusa. Na co mogą liczyć pracujący rodzice?

Na stronie wyjaśniono, że zajęcia są zawieszane, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. - Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo - wskazano.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych). Są jednak wyjątki, normalnie będą funkcjonować poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki wychowawcze, przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich i szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

- Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji - zaznaczono na stronie MEN.

Jak poinformowano, pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem.

Na stronie resortu edukacji można znaleźć też informacje o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci do 8 roku życia, o sytuacjach, w których pracodawca może zlecić pracownikami pracę zdalną i o zawieszeniu zajęć na uczelniach.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 31 przypadków zakażenia koronawirusem. www.pulshr.pl | 26-05-2020 12:15:57